Aktualności
ksm wzorowa firmaZakład Energetyki CieplnejKIELCE
ul. Konarskiego 14
e-mail: biuro.zec@ksm.pl


   Kontakt


Dyrektor ZEC
Z-ca Dyrektora ZEC
Kotłownia "Żniwna"
Kotłownia "Szczecińska"
Biuro ZEC Konarskiego 14
Mistrz os. I i II
Mistrz os. III
Mistrz os. IV
Całodobowy kons. ZEC (w sezonie grzewczym)

tel. 041 34 15 570
tel. 041 34 15 590
tel. 041 34 16 340
tel. 041 34 16 820
tel. 041 34 15 500
tel. 041 34 15 540
tel. 041 34 16 540
-------------------
tel. 041 34 15 580


       Do zakresu bezpłatnych usług konserwacyjnych wykonywanych przez konserwatorów Zakładu Energetyki Cieplnej KSM na rzecz członków spółdzielni należą następujące rodzaje prac:

 1. Usuwanie nieszczelności instalacji c.o
 2. Regulacja hydrauliczna instalacji c.o.
 3. Odpowietrzenie instalacji c.o.
 4. Wymiana uszkodzonej instalacji oraz armatury instalacyjnej c.o. ( uszkodzenie nastąpiło nie z winy członka spółdzielni)
 5. Usuwanie innych przyczyn niewłaściwego funkcjonowania instalacji c.o. (niedrożność przewodów c.o. itp.)
Kotłownia przy ul. Szczecińskiej

budynki ogrzewane z tej kotłowni:

1. Boh. W-wy 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17
2. Chopina 4, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17
3. Spółdzielcza 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
4. Mazurska 1, 64, 66, 68, 70, 77
5. Szczecińska 3, 17
6. Pomorska71/73, 88, 100
7. Kujawska 19
8. Sandomierska 74, 76, 78, 154, 156, 158, 160
9. Szymanowskiego 3
10. Zagórska 36,57,64, 65, 66, 68, 70, 72
11. Karłowicza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
12. Włoszka 3

Kotłownia przy ul. Żniwnej

budynki ogrzewane z tej kotłowni:

1. Zielińskiego 3, 4
2. Karłowicza 13, 15
3. Konarskiego 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16
4. Zagórska 17, 19, 43, 44, 45, 46, 51, 56, 58, 60
5. Źródłowa 17, 19, 21
6. Mazurska 18/20
7. Św. St. Kostki 5, 7, 9, 11, 13, 15, 3a, 5a, 7a, 9a, 11a, 13a, 15a
8. Romualda 2, 4,
9. Daleka 3, 19, 21, 23, 25, 27
10. Śląska 8, 10, 34, 36
11. Wielkopolska 7
12. Leszczyńska 66, 68

OPIS SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO KIELECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ


     System cieplny Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej składa się z dwóch niezależnych systemów zasilanych z kotłowni miałowych o mocach zainstalowanych 23,26 MW w kotłowni WLM-I przy ul. Szczecińskiej oraz 34,89 MW w kotłowni WLM-II przy ul. Żniwnej

   Obydwie kotłownie funkcjonują wyłącznie na potrzeby centralnego ogrzewania dostarczając ciepło w około 80% dla ogrzewania zasobów mieszkaniowych. Pozostałe 20% energii cieplnej pobierają zakłady przemysłowe, pawilony usługowo - handlowe, szkoły, przedszkola i inne obiekty zlokalizowane w zasięgu sieci ciepłowniczej.
    Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi działalność koncesjonowaną w zakresie :

    - wytwarzanie ciepła, na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzja nr WCC/1235/3904/W/OŁO/2012/HZ z dnia 26.04.2012r.
    - przesyłanie i dystrybucja ciepła, na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzja nr PCC/1195/3904/W/OŁO/2012/HZ z dnia 26.04.2012r.

    System ciepłowniczy Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej obejmuje następujące charakterystyczne rejony miasta :
 1. os. Sandomierskie
 2. os. Czarneckiego
 3. budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej w rejonie ulicy Zagórskiej, Astronautów, Żeromskiego, Sienkiewicza, Kościuszki, Kieleckie Centrum Kultury
 4. os. Zagórska- Północ
 5. os. Zagórska -Południe
 6. zakłady przemysłowe w rejonie ulicy Zbożowej, Rolnej i Górnej
KOTŁOWNIA WLM-I PRZY UL. SZCZECIŃSKIEJ


   Ciepłownia wyposażona jest w cztery jednostki kotłowe wysokotemperaturowe WLM-5 o mocy 5,815 MW każdy. Łączna moc zainstalowana wynosi 23,26 MW . Ciepłownia pracuje wyłącznie na potrzeby centralnego ogrzewania, a więc tylko w sezonie grzewczym przy obliczeniowych parametrach czynnika grzewczego 150/80 oC w systemie regulacji jakościowej.
Z kotłowni WLM-I przy ul. Szczecińskiej woda grzewcza wyprowadzona jest do odbiorców następującymi magistralami ciepłowniczymi :

a) Magistrala w kierunku północnym wyprowadzona o średnicy początkowej 2x DN 200, której maksymalne możliwości przesyłowe wynoszą 20MWt
b) Magistrala w kierunku południowym wyprowadzona o średnicy początkowej 2xDN 250, której maksymalne możliwości przesyłowe wynoszą 12MWt.SIECI CIEPLNE Z KOTŁOWNI WLM-I


   Sieci cieplne z kotłowni WLM-I wykonane były pod koniec lat 60-tych oraz w latach 70-tych w technologii tradycyjnej. Systematycznie remontowane odcinki sieci w ostatnich latach wymieniono na sieć preizolowaną.
Sieć cieplna kotłowni WLM - I zasila 55 węzłów indywidualnych oraz 2 grupowe. W tym 50 sztuk należy do Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a 5 węzłów indywidualnych jest eksploatowanych przez odbiorców zewnętrznych.
Całkowita długość sieci wysokich parametrów wynosi 4951 m. Długość sieci niskich parametrów wychodząca z dwóch węzłów grupowych wynosi 1100 m.
Wszystkie węzły cieplne indywidualne należące do KSM są już zmodernizowane na węzły wymiennikowe płytowe.
Nowe węzły wyposażone są w regulację pogodową realizowaną przez regulatory firmy "Satchwell". Do pomiaru energii cieplnej służą ciepłomierze "Kamstrup Multical III".KOTŁOWNIA WLM-II PRZY UL. ŻNIWNEJ


    Ciepłownia wyposażona jest w sześć jednostek kotłowych wysokotemperaturowych, cztery kotły WLM-5 oraz dwa kotły WR-5 o łącznej mocy 34,89 MW.
Ciepłownia pracuje wyłącznie na potrzeby centralnego ogrzewania, a więc tylko w sezonie grzewczym przy obliczeniowych parametrach czynnika grzewczego 150/80 oC w systemie regulacji jakościowej.
Z kotłowni WLM-II przy ul. Żniwnej woda grzewcza wyprowadzona jest do odbiorców następującymi magistralami ciepłowniczymi :

a) Magistrala w kierunku północnym wyprowadzona o średnicy początkowej 2x DN 300, której maksymalne możliwości przesyłowe wynoszą 45MWt b) Magistrala w kierunku południowym wyprowadzona o średnicy początkowej 2xDN 300.SIECI CIEPLNE Z KOTŁOWNI WLM-II


    Sieci cieplne z kotłowni WLM-II wykonane zostały w większości w technologii tradycyjnej w latach 1974 - 1983, Remontowane odcinki sieci wymieniane są na sieć preizolowaną.
   Sieć cieplna kotłowni WLM - II zasila 63 węzłów indywidualnych oraz 11 węzłów grupowych. W tym 36 węzłów indywidualnych i 6 grupowych należy do Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a 27 indywidualnych i 5 grupowych należy do odbiorców zewnętrznych. Całkowita długość sieci wysokich parametrów wynosi 9899 m. Sieć niskich parametrów z 6 węzłów grupowych KSM wynosi 1420 m. Wszystkie węzły cieplne indywidualne będące własnością Spółdzielni są już zmodernizowane na węzły wymiennikowe płytowe.

SYSTEM MONITOROWANIA WĘZŁÓW CIEPLNYCH
W KIELECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ     System monitorowania węzłów cieplnych przeznaczony jest do przesyłu informacji o parametrach pracy węzłów oraz danych rejestrowanych przez liczniki ciepła zainstalowane w poszczególnych budynkach spółdzielni. Informacje przekazywane są miedzy regulatorami sprzężonymi z licznikiem ciepła, a komputerem klasy IBM PC centrum sterowania i nadzoru znajdującego się w siedzibie Zakładu Energetyki Cieplnej Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Konarskiego 14 w Kielcach.STRUKTURA SYSTEMU

Aktualnie system monitorowania parametrów węzłów cieplnych funkcjonuje w 52 budynkach w osiedlach "Zagórska - Północ", "Zagórska - Południe" oraz "Sandomierskie". Docelowo obszarem będzie obejmował węzły w 132 budynkach w/w osiedli. Transmisja danych między komputerem stacji nadrzędnej, a węzłami cieplnymi odbywa się drogą przewodową. Linie kablowe układane są w istniejącej kanalizacji teletechnicznej telewizji kablowej oraz kanałach sieci ciepłowniczej.INFORMACJA O PARAMETRACH OBIEKTU

Wielkości fizyczne odczytywane bezpośrednio z regulatora to:

- temperatura zewnętrzną
- temperatura obiegu c.o.
- ciśnienie obiegu c.o.
- sygnalizacja awarii zasilania
- awaria pompy obiegowej c.o.


Pośrednio poprzez moduł informacji z licznikiem ciepła można również odczytać:

- temperaturę zasilania wody sieciowej
- temperaturę powrotu wody sieciowej
- przepływ chwilowy wysokich parametrów
- moc chwilowa węzła cieplnego

Dodatkowo zdalnie jest możliwe:

- korektę krzywej grzewczej
- wymuszenie pracy ręcznej pompy obiegowej (zatrzymanie lub włączenie)
- wymuszenie pracy ręcznej zaworu regulacyjnego (zmniejszenie przepływu wody grzewczej)

Możliwa jest również sygnalizacja wejścia na obiekt.
KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ISTNIENIA SYSTEMU MONITORINGU WĘZŁÓW CIEPLNYCH


1. System monitorowania przyczynia się do szybkich lokalizacji awarii oraz nie dopuszcza do uszkodzenia urządzeń poprzez sygnalizację pracy awaryjnej

2. Zainstalowanie wyłączników krańcowych na drzwiach wejściowych do węzła cieplnego sygnalizujących otwarcie drzwi zezwala na kontrolę pracy pracowników (konserwatorów) w terenie oraz zapobiega kradzieży urządzeń z węzłów.

3. Bardzo często awarią w węzłach cieplnych jest zadziałanie zabezpieczeń elektrycznych – zwarciowych i przeciwporażeniowych, co doprowadza do wyłączenia pompy obiegowej i pozbawia mieszkań ogrzewania. Wówczas do momentu zgłoszenia przez lokatorów awarii instalacja c.o. nie pracuje. Dzięki systemowi monitorowania zyskujemy natychmiastowa informacje o zaistniałym zdarzeniu i po sprawdzeniu urządzeń węzeł powraca do normalnej pracy.

4. System daje możliwość szybkiego zebrania danych z licznika o zużyciu ciepła na koniec miesiąca bez potrzeby wchodzenia do węzła dla sprawnego rozliczenia miesięcznych kosztów ogrzewania budynków.

5. Wprowadzenie systemu obniża koszty eksploatacji i konserwacji węzłów poprzez zmniejszenie ilości pracowników zatrudnionych do obsługi węzłów.

6. Wykonanie systemu monitoringu węzłów cieplnych jest pierwszym krokiem do optymalizacji pracy źródeł ciepła (kotłowni) w systemie ciepłowniczym Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Monitorowanie parametrów pracy węzłów pozwala również na bezpośrednią korektę pracy całego systemu ciepłowniczego. Mając możliwość odczytania mocy chwilowych węzłów jesteśmy w stanie poprowadzić regulacje pracy kotłowni, aby maksymalnie zminimalizować nadmiarową moc do wielkości rzeczywistej, a niewyliczonej. Największe oszczędności będą notowane w tzw. okresach przejściowych sezonu grzewczego (jesień, wiosna), gdzie w znacznym stopniu swój udział w regulacji będą miały zainstalowane we wszystkich mieszkaniach Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawory termostatyczne.

7. Kolejną wymierna korzyścią z systemu monitorowania węzłów cieplnych jest oszczędność energii elektrycznej. Po wyznaczeniu optymalnych warunków pracy węzłów z punktu widzenia hydraulicznego wyregulowania jesteśmy w stanie optymalnie wysterować pracę pomp obiegowych w kotłowni

w górę

Wyszukaj na stronie

iCzynsze
Użytkownik:
Hasło:
Stan na dzień 31.10.2019
Giełda Mieszkaniowa
Poradnik mieszkańca
Ankieta w sprawie oceny obsługi przez komórki funkcjonalne biura Zarządu KSM.

Druki wniosków do załatwienia spraw w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

Przenoszenie własności spółdzielczej w odrębne prawo własności na rzecz zainteresowanych członków.

Obowiązujące w 2019 r. stawki opłat czynszowych

Rady praktyczne - jak oszczędzać ciepło.

PORADY PRAWNE DLA POSIADACZY PSÓW

Co robić kiedy nasz sąsiad jest uciążliwy?
Najczęściej odwiedzane
Kontakt ze spółdzielnią

Druki wniosków do załatwienia spraw w KSM

Przetargi

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów

 
ubezpieczenia uniqasawoxmetronaecothermzubix
Copyright © 2006-2019 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.