Aktualności
ksm wzorowa firmaZasady umieszczania ogłoszeń na giełdzie mieszkaniowej prowadzonej na stronie internetowej Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Korzystanie z modułu giełdy mieszkaniowej na www.ksm.pl oznacza akceptację niniejszych zasad.
 1. Przez użyte w treści zasad pojęcia należy rozumieć:

  • Użytkownik - osoba korzystająca z formularza do ogłoszeń na stronie www.ksm.pl w module "Giełda mieszkaniowa"
  • Administrator - właściciel serwisu internetowego www.ksm.pl, Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa reprezentowana przez Zarząd bądź osoby przez Zarząd upoważnione
 2. Za umieszczenie ogłoszenia nie są pobierane żadne opłaty.
 3. Umieszczający ogłoszenie zapewnia, że oferta dotyczy lokali należacych do zasobów KSM.
 4. Użytkownik publikuje w serwisie KSM.PL wszelkie treści i materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność - administrator serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały, treści i wiarygodność danych osobowych zamieszczonych przez użytkowników.
 5. Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści i materiałów niezgodnych z polskim prawem, dobrymi obyczajami, wywołujących oburzenie, nawołujących do łamania prawa, przemocy, itp.
 6. Ogłoszenia nie spełniające wymogów pkt. 5. nie będą publikowane.
 7. Administrator serwisu może usuwać ogłoszenia bez powiadomienia o tym użytkownika.
 8. Użytkownik może umieścić maksymalnie 10 różnych ogłoszeń w okresie 30 dni.
 9. Ogłoszenia należy umieszczać w odpowiednich kategoriach (Kupię, Sprzedam, Zamienię, Wynajmę), zgodnie i stosownie do ich treści.
 10. Dane ogłoszenie będzie widoczne przez okres 60 dni kalendarzowych, po czym zostanie usunięte chyba, że zainteresowana osoba uzgodni z administratorem nowy termin.
 11. Umieszczenie wielu ogłoszeń o tej samej treści pod daną kategorią lub pod różnymi kategoriami spowoduje ich usunięcie.
 12. Publikując materiały, treści i dane osobowe użytkownik powinien jednocześnie oświadczyc, że wyraża zgodę na ich publiczne udostępnienie.
 13. Administrator serwisu www.ksm.pl zastrzega sobie prawo zawieszenia działania modułu ogłoszeń w dowolnym czasie i na dowolny okres.
 14. Administrator serwisu www.ksm.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
  - treść ofert zamieszczanych przez użytkowników;
  - roszczenia związane z rozliczeniami między użytkownikami serwisu;
  - zgodnością opisu w ogłoszeniach ze stanem faktycznym;
  - prawdziwość danych kontaktowych zawartych w ogłoszeniach.
 15. Administrator serwisu www.ksm.pl zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszych zasadach i zamieszczenia ich na swojej stronie internetowej.
Wyszukaj na stronie

iCzynsze
Użytkownik:
Hasło:
Stan na dzień 31.10.2019
Giełda Mieszkaniowa
Poradnik mieszkańca
Ankieta w sprawie oceny obsługi przez komórki funkcjonalne biura Zarządu KSM.

Druki wniosków do załatwienia spraw w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

Przenoszenie własności spółdzielczej w odrębne prawo własności na rzecz zainteresowanych członków.

Obowiązujące w 2019 r. stawki opłat czynszowych

Rady praktyczne - jak oszczędzać ciepło.

PORADY PRAWNE DLA POSIADACZY PSÓW

Co robić kiedy nasz sąsiad jest uciążliwy?
Najczęściej odwiedzane
Kontakt ze spółdzielnią

Druki wniosków do załatwienia spraw w KSM

Przetargi

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów

 
ubezpieczenia uniqasawoxmetronaecothermzubix
Copyright © 2006-2019 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.