Newsletter
Twój e-mail:
Chcesz być na bieżąco? Podaj swój adres e-mail, a otrzymasz najświeższe informacje o wydarzeniach i imprezach w klubie.
logo   
ul. Romualda 3
25-322 Kielce
tel. 41/3416680, 509-642-428
e-mail: sloneczko@ksm.pl
Kierownik - Lidia Bernatek

Godziny pracy klubu:
Pn, Śr, Czw, Pt 8.oo - 20.oo
Wtorek 8.oo - 16.oo

Po co jesteśmy ?

   Osiedlowy Klub Kultury „Słoneczko” powstał w maju 1985 r. jako czwarta placówka społeczno-wychowawcza Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Utworzono ją, aby zaspakajała potrzeby kulturalne mieszkańców Osiedla „Sandomierskie”. Nazwę klubu wymyśliły dzieci, które jako pierwsze uczestniczyły w otwartych zajęciach w czasie wakacji letnich.

   Klub koncentruje się na organizacji zajęć stałych i imprez kulturalnych, które są podstawą do edukacji społeczno-kulturalnej w swoim środowisku a także stanowią podstawę do tworzenia amatorskiego ruchu artystycznego.

   Staramy się tworzyć miejsce i atmosferę dla rozwijania talentów młodego pokolenia ale i dla pokazywania osiągnięć dorosłych. Ich dorobek pokazujemy na wystawach plastycznych, w czasie wieczorów poetyckich, imprezach jubileuszowych, na festynach oraz pokazach klubowych.

        Podstawowe kierunki działania naszej placówki to:

    - działalność opiekuńczo-wychowawcza (skierowana przede wszystkim na dzieci i młodzież, której należy zapewnić opiekę w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych; dają im możliwości rozwijania swoich pasji i zainteresowań, nieobozowa akcja zimowa i letnia, w czasie której realizowane są atrakcyjne i aktywne formy wypoczynku),
    - działalność kulturalno-rozrywkowa (organizacja imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych zarówno o charakterze spotkań twórczych jak i czysto rozrywkowych),
    - działalność sportowo-rekreacyjna (cykliczne zajęcia rekreacyjne dla Pań typu aerobic, callanetics, festyny osiedlowe a także aktywne formy wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich dla dzieci szkolnych).

   Od początku swojego istnienia klub uczestniczy w życiu osiedla ale i czynnie włącza się w tworzenie kultury w mieście i regionie. Współpracujemy z instytucjami i organizacjami społecznymi naszego osiedla, z placówkami kulturalnymi i stowarzyszeniami z terenu Kielc ale i całego województwa. Współdziałamy w ramach Koalicji Osiedlowej "Bezpieczne Sandomierskie", której celem jest integracja mieszkańców osiedla. Różnorodność działań "Słoneczka" uwzględnia potrzeby lokalnej społeczności i jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych z terenu miasta i okolic. Zapraszamy.

w górę


Copyright © 2006-2015 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.