Aktualności
ksm wzorowa firmaR E G U L A M I N YREGULAMIN RADY NADZORCZEJ

PDF


REGULAMIN RADY OSIEDLA KIELECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

PDF


Regulamin w sprawie ustanawiania tytułów prawnych do lokali i regulującego zasady uzyskania członkowstwa w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

PDF


Regulamin przetargu na mieszkalne lokale spółdzielcze z odzysku przyznawane na warunkach odrębnego prawa własności do lokalu

PDF


Regulamin porządku domowego dla użytkowników lokali mieszkalnych w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

PDF


Regulamin w sprawie rozgraniczenia obowiązków Spółdzielni i użytkowników zajmowanych lokali mieszkalnych w zakresie ich naprawy i utrzymania wnętrz oraz zasad rozliczeń z osobami zwalnijącymi te lokale.

Załączniki

PDFRegulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków oraz montażu wodomierzy w lokalach Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4PDF


PDF

PDF

PDF

PDF


Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Załącznik nr 1PDF

PDFRegulamin udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej realizowane ze środków własnych.

Uchwała nr 70/2019 RN KSM z dnia 30.10.2019 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy w KSM realizowane ze środków własnych.
PDF


Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości garażowych i lokali użytkowych własnościowych oraz ustalania wysokości opłat za te lokale.

PDF


Regulamin udostępniania dokumentów członkom Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach

Uchwała nr 896/2019 Zarządu KSM w sprawie kosztów sporządzania odpisów i kopii dokumentów na wniosek członka Spółdzielni

PDF

Wyszukaj na stronie

iCzynsze
Użytkownik:
Hasło:
Stan na dzień 31.10.2019
Giełda Mieszkaniowa
Poradnik mieszkańca
Ankieta w sprawie oceny obsługi przez komórki funkcjonalne biura Zarządu KSM.

Druki wniosków do załatwienia spraw w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

Przenoszenie własności spółdzielczej w odrębne prawo własności na rzecz zainteresowanych członków.

Obowiązujące w 2019 r. stawki opłat czynszowych

Rady praktyczne - jak oszczędzać ciepło.

PORADY PRAWNE DLA POSIADACZY PSÓW

Co robić kiedy nasz sąsiad jest uciążliwy?
Najczęściej odwiedzane
Kontakt ze spółdzielnią

Druki wniosków do załatwienia spraw w KSM

Przetargi

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów

 
ubezpieczenia uniqasawoxmetronaecothermzubix
Copyright © 2006-2019 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.