Aktualności
ksm wzorowa firmaR E G U L A M I N YREGULAMIN RADY NADZORCZEJ

PDF


REGULAMIN RADY OSIEDLA KIELECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

PDF


Regulamin w sprawie ustanawiania tytułów prawnych do lokali i regulującego zasady uzyskania członkowstwa w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

PDF


Regulamin przetargu na mieszkalne lokale spółdzielcze z odzysku przyznawane na warunkach odrębnego prawa własności do lokalu

PDF


Regulamin porządku domowego dla użytkowników lokali mieszkalnych w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

PDF


Regulamin w sprawie rozgraniczenia obowiązków Spółdzielni i użytkowników zajmowanych lokali mieszkalnych w zakresie ich naprawy i utrzymania wnętrz oraz zasad rozliczeń z osobami zwalnijącymi te lokale.

Załączniki

PDFRegulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków oraz montażu wodomierzy w lokalach Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4PDF


PDF

PDF

PDF

PDF


Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Załącznik nr 1PDF

PDFRegulamin organizacji i sposobu przeprowadzania przetargów na prace remontowe realizowane ze środków własnych Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz zakup materiałów.

PDF
Wyszukaj na stronie

iCzynsze
Użytkownik:
Hasło:
Stan na dzień 31.12.2018
Giełda Mieszkaniowa
Poradnik mieszkańca
Ankieta w sprawie oceny obsługi przez komórki funkcjonalne biura Zarządu KSM.

Druki wniosków do załatwienia spraw w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

Przenoszenie własności spółdzielczej w odrębne prawo własności na rzecz zainteresowanych członków.

Obowiązujące w 2019 r. stawki opłat czynszowych

Co każdy mieszkaniec wiedzieć powinien ?

Rady praktyczne - jak oszczędzać ciepło.

PORADY PRAWNE DLA POSIADACZY PSÓW
Najczęściej odwiedzane
Kontakt ze spółdzielnią

Co każdy mieszkaniec wiedzieć powinien ?

Druki wniosków do załatwienia spraw w KSM

Przetargi

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów

 
ubezpieczenia uniqasawoxmetronaecothermzubix
Copyright © 2006-2017 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.