Aktualności
ksm wzorowa firmaRada Nadzorcza Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

kadencja 2017 - 2020

Rada Nadzorcza

Od lewej strony w pierwszym rzędzie: Zdzisław Gawior ( zrezygnował ), Ryszard Piotrowski, Barbara Pawełek, Zdzisława Brożek, Stanisław Lis, Ryszard Baran.
Od lewej strony w drugim rzędzie: Władysław Boberek, Janina Łucak, Andrzej Marzec, Andrzej Bujak, Robert Pokrzepa, Andrzej Kępczyński, Maria Panajotow, Jarosław Soboń, Barbara Ołtarzewska, Marek Banasik, Anna Komorowska.

W dniu 28.06.2017 r., na pierwszym posiedzeniu zwołanym w trybie określonym w § 88 ust. 7 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza KSM na kadencję 2017 - 2020 ukonstytuowała się następująco:

Ryszard Piotrowski - Przewodniczący RN
Andrzej Bujak - Zastępca Przewodniczącego
Andrzej Marzec - Sekretarz RN

Komisja Rewizyjna:
 1. Janina Łucak - Przewodnicząca
 2. Członkowie Komisji:
 3. Robert Pokrzepa
 4. Zdzisława Brożek
 5. Andrzej Kępczyński
 6. Andrzej Bujak
Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi:
 1. Władysław Boberek - Przewodniczący
 2. Jarosław Soboń - Zastępca Przewodniczącego
 3. Członkowie Komisji:
 4. Krzysztof Brzoza
 5. Stanisław Lis
 6. Ryszard Piotrowski
Komisja Samorządowo - Mieszkaniowa:
 1. Maria Panajotow - Przewodnicząca
 2. Barbara Pawełek - Zastępca Przewodniczącej
 3. Członkowie Komisji:
 4. Barbara Ołtarzewska
 5. Anna Komorowska
 6. Andrzej Marzec

Marek Banasik - złożył rezygnację z mandatu członka Rady Nadzorczej z dniem 15.06.2019
Ryszard Baran - złożył rezygnację z mandatu członka Rady Nadzorczej z dniem 30.06.2019
Wyszukaj na stronie

iCzynsze
Użytkownik:
Hasło:
Stan na dzień 31.10.2019
Giełda Mieszkaniowa
Poradnik mieszkańca
Ankieta w sprawie oceny obsługi przez komórki funkcjonalne biura Zarządu KSM.

Druki wniosków do załatwienia spraw w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

Przenoszenie własności spółdzielczej w odrębne prawo własności na rzecz zainteresowanych członków.

Obowiązujące w 2019 r. stawki opłat czynszowych

Rady praktyczne - jak oszczędzać ciepło.

PORADY PRAWNE DLA POSIADACZY PSÓW

Co robić kiedy nasz sąsiad jest uciążliwy?
Najczęściej odwiedzane
Kontakt ze spółdzielnią

Druki wniosków do załatwienia spraw w KSM

Przetargi

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów

 
ubezpieczenia uniqasawoxmetronaecothermzubix
Copyright © 2006-2019 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.