Aktualności
ksm wzorowa firmaPRZETARGI

   wynajem lokali   

   oferty sprzedaży    

   nieodpłatne przekazanie    


29.11.2019


Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Bliższych informacji odnośnie przetargu udziela Dział Techniczno - Eksploatacyjny i Dział Ekonomiczno - Finansowy KSM - Kielce, ul. Kujawska 26, pok. nr 44 i 31 - tel. (41) 34-16-030, tel. (41) 34-16-080 w godzinach od 9oo-tej do 13oo-tej.

Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe w Dziale Techniczno - Eksploatacyjnym KSM - Kielce, ul. Kujawska 26 pok. nr 44 po uprzednim dokonaniu przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni nr 18 1020 2629 0000 9302 0009 1348 i okazaniu dowodu przelewu. Cena specyfikacji - 80 zł + 23 %VAT tj: 98,40 zł. brutto.

Przetarg odbędzie się 16 grudnia 2019 r. od godz. 1000 w siedzibie KSM - ul. Kujawska 26 pok. nr 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi specjalistycznej "Kompleksowa analiza modernizacji systemu ogrzewczego dla Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej uwzględniająca wielowariantową analizę źródeł ciepła w audycie źródła ciepła, audyt energetyczny sieci ciepłowniczej i określenie zapotrzebowania na moc cieplną na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla 118 budynków."22.11.2019


Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony dla firm z siedzibą w województwie świętokrzyskim na wykonanie przeglądów stanu technicznego instalacji kominowych w budynkach Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Bliższych informacji udziela Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Kujawskiej 26 pok. 43 w godzinach od od 8oo-tej do 14oo-tej - tel. 41 34 16 020.

Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe w Dziale Techniczno- Eksploatacyjnym Spółdzielni pok. nr 43 w cenie 80 zł + 23 %VAT tj: 98,40 zł. brutto za specyfikację po uprzednim dokonaniu przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni nr 18 1020 2629 0000 9302 0009 1348 i okazaniu dowodu przelewu.

Przetargi odbędą się 09 grudnia 2019 r. od godz. 1000 w siedzibie KSM - ul. Kujawska 26 pok. nr 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn


Informacja Zarządu Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wyborze ofert w przetargach przeprowadzonych w dniu 14.10.2019 r.17.10.2019


OGŁOSZENIE !

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że od 01 grudnia 2019r. będzie posiadała do wynajęcia:
  • lokal użytkowy przy ul. Źródłowej 19 w Kielcach o powierzchni 50,50m2 zlokalizowany na parterze budynku
  • ścianę szczytową, południową, budynku przy ul. Chopina 17 w Kielcach z przeznaczeniem na namalowanie reklamy wielkopowierzchniowej.
Rzut pomieszczeń:


Dodatkowe informacje o warunkach najmu lokalu uzyskacie Państwo w siedzibie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26, 25 - 344 Kielce, pokój nr 44 oraz pod nr tel. (41) 34 16 020 lub 510 490 764.


Informacja Zarządu Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wyborze ofert w przetargach przeprowadzonych w dniu 16.09.2019 r.

Informacja Zarządu Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wyborze ofert w przetargu na dostawę miału węglowego do kotłowni KSM przeprowadzonym w dniach 30.07.2019 r. i 31.07.2019 r.17.10.2017O G Ł O S Z E N I E

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kielcach oferuje usługi wynajmu koparko - ładowarki marki "Caterpilar" 438C'' z operatorem.

Cena roboczogodziny 80,00 zł netto. W Przypadku większego zakresu robót lub dłuższego korzystania ze sprzętu istnieje możliwość negocjacji ceny.

W sprawie wynajmu kontakt pod numerem telefonu 0-41 34 15 500.


w górę

Wyszukaj na stronie

iCzynsze
Użytkownik:
Hasło:
Stan na dzień 31.10.2019
Giełda Mieszkaniowa
Poradnik mieszkańca
Ankieta w sprawie oceny obsługi przez komórki funkcjonalne biura Zarządu KSM.

Druki wniosków do załatwienia spraw w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

Przenoszenie własności spółdzielczej w odrębne prawo własności na rzecz zainteresowanych członków.

Obowiązujące w 2019 r. stawki opłat czynszowych

Rady praktyczne - jak oszczędzać ciepło.

PORADY PRAWNE DLA POSIADACZY PSÓW

Co robić kiedy nasz sąsiad jest uciążliwy?
Najczęściej odwiedzane
Kontakt ze spółdzielnią

Druki wniosków do załatwienia spraw w KSM

Przetargi

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów

 
ubezpieczenia uniqasawoxmetronaecothermzubix
Copyright © 2006-2019 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.