Aktualności
ksm wzorowa firmaPRZETARGI

   wynajem lokali   

   oferty sprzedaży    

   nieodpłatne przekazanie    


14.02.2019


Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że posiada do wynajęcia:
  • pawilon handlowy o powierzchni 72,00 m2 zlokalizowany przy ul. Zagórskiej 27 w Kielcach.


Dodatkowe informacje o warunkach najmu lokalu uzyskacie Państwo w siedzibie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26, 25 - 344 Kielce, pokój nr 44 oraz pod nr tel. (41) 34 16 050 lub 510 490 764.


08.02.2019


Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetarg nieograniczony dla firm z siedzibą w województwie świętokrzyskim na:
  1. ocieplenie ściany elewacji zachodniej budynku wielorodzinnego 11 kondygnacyjnego zlokalizowanego przy ul. Mazurskiej 1,
  2. ocieplenie ściany elewacji południowej z wymianą stolarki okiennej lokalu użytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Konarskiego 14.

Bliższych informacji udziela Dział Techniczny KSM - ul. Kujawska 26, p. nr 44 w godzinach od 9oo-tej do 13oo-tej.

Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe w Punkcie Informacyjno Obsługowym Spółdzielni pok. nr 12 do dnia 20.02.2019 r., po uprzednim dokonaniu przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni nr 18 1020 2629 0000 9302 0009 1348 i okazaniu dowodu przelewu. Cena specyfikacji: 80 zł + 23 %VAT tj: 98,40 zł. brutto za specyfikację.

Przetargi odbędą się 25 lutego 2019 r. od godz. 1000 w siedzibie KSM - ul. Kujawska 26 pok. nr 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn


07.02.2019


Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na własnościowy lokal mieszkalny o pow. 22,50 m2 przy ul. Karłowicza 8 m 6 w Kielcach położony na parterze, jednego pokoju, kuchni ciemnej, przedpokoju, łazienki.

Do udziału zaprasza się osoby fizyczne i prawne o pełnej zdolności do czynności prawnych. Cena wywoławcza lokalu 82.000,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 8.200 zł na r-k Spółdzielni w PKO BP S.A. I O/Kielce 181020 2629 0000 9302 0009 1348 do dnia 18.02.2019 r. do godz. 12 00 oraz złożenie pisemnej informacji o zamiarze przystąpienia do przetargu w biurze Spółdzielni w tym samym dniu do godz. 15.

Przetarg przeprowadzony będzie 19.02.2019 r. o godz. 1100, w siedzibie KSM - ul. Kujawska 26, pok.32, II p.

Zainteresowanych zapraszamy do Działu Członkowskiego - pokój nr 18 - I p. z dowodem osobistym, w celu zapoznania się z regulaminem przetargowym. Administracja Osiedla przy ul. Zagórskiej 42 w Kielcach udostępni klucze dla obejrzenia lokalu.

Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.


08.02.2019


Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że od czerwca 2019 r. będzie posiadała do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 145,00 m2 zlokalizowany na parterze budynku przy ul. Romualda 3 w Kielcach.

Lokal ten w pełni przystosowany jest do przepisów stawianych przez NFZ i UE dla GABINETÓW LEKARSKICH.

Dodatkowe informacje o warunkach najmu lokalu uzyskacie Państwo w siedzibie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26, 25 - 344 Kielce, pokój nr 44 oraz pod nr tel. (41) 34 16 050 lub 510 490 764.


08.11.2018


Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa wynajmie lokal użytkowy o powierzchni:
  • 205,60 m2,
zlokalizowany na parterze budynku przy ulicy Źródłowej 17 a.

Składanie ofert na adres: Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 25 - 344 Kielce, ul. Kujawska 26

Kontakt: ul. Kujawska 26 pokój nr 44, tel. 510 490 764.


08.11.2018


Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa wynajmie lokal użytkowy o pow. 132,00m2, położony przy ul.śląskiej 10 w Kielcach.

Składanie ofert na adres: 25 - 344 Kielce, ul. Kujawska 26. Informacje pod numerem tel. 510 490 764 lub w siedzibie Spółdzielni pokój nr 43.


17.10.2017O G Ł O S Z E N I E

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kielcach oferuje usługi wynajmu koparko - ładowarki marki "Caterpilar" 438C'' z operatorem.

Cena roboczogodziny 80,00 zł netto. W Przypadku większego zakresu robót lub dłuższego korzystania ze sprzętu istnieje możliwość negocjacji ceny.

W sprawie wynajmu kontakt pod numerem telefonu 0-41 34 15 500.


w górę

Wyszukaj na stronie

iCzynsze
Użytkownik:
Hasło:
Stan na dzień 31.12.2018
Giełda Mieszkaniowa
Poradnik mieszkańca
Ankieta w sprawie oceny obsługi przez komórki funkcjonalne biura Zarządu KSM.

Druki wniosków do załatwienia spraw w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

Przenoszenie własności spółdzielczej w odrębne prawo własności na rzecz zainteresowanych członków.

Obowiązujące w 2019 r. stawki opłat czynszowych

Co każdy mieszkaniec wiedzieć powinien ?

Rady praktyczne - jak oszczędzać ciepło.

PORADY PRAWNE DLA POSIADACZY PSÓW
Najczęściej odwiedzane
Kontakt ze spółdzielnią

Co każdy mieszkaniec wiedzieć powinien ?

Druki wniosków do załatwienia spraw w KSM

Przetargi

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów

 
ubezpieczenia uniqasawoxmetronaecothermzubix
Copyright © 2006-2017 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.