Aktualności
ksm wzorowa firmaPRZETARGI

   wynajem lokali   

   oferty sprzedaży    

   nieodpłatne przekazanie    


11.06.2019


Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetarg nieograniczony na:
 1. Przebudowę kotła typu WLM - 5 na kocioł o mocy 3,5 MW
Bliższych informacji udziela Zakład Energetyki Cieplnej KSM - ul. Konarskiego 14, w godzinach od 9oo-tej do 13oo-tej. nr tel. 41 34 15 500

Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe w Punkcie Informacyjno Obsługowym Spółdzielni pok. nr 12 od dnia 11.06.2019 r. do dnia 19.06.2019 r. do godz. 1500 , po uprzednim dokonaniu przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni nr 18 1020 2629 0000 9302 0009 1348 i okazaniu dowodu przelewu. Cena specyfikacji: 80 zł + 23 %VAT tj: 98,40 zł. brutto za specyfikację.

Przetarg odbędzie się 24 czerwca 2019 r. od godz. 1000 w siedzibie KSM - ul. Kujawska 26 pok. nr 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


31.05.2019


Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetargi nieograniczone do firm z siedzibą w województwie świętokrzyskim na:
 1. wykonanie projektu budowlanego budowy zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul. Sandomierskiej 160
 2. wykonanie:
  • remontu nawierzchni asfaltowej parkingu przy ul. Pocieszka 17 wraz z remontem schodów terenowych, chodników, montażem wiaty śmietnikowej
  • remontu placu zabaw przy ul. Nowowiejskiej 24 z montażem ogrodzenia i urządzeń zabawowych
  • utwardzenia terenu pod pięć stanowisk postojowych przy ul. Romualda 3
  • wymiany nawierzchni drogi wewnętrznej na kostkę brukową przy ul. Żniwnej 3 wraz z przyłączem burzowym i utwardzeniem terenu pod pojemnik na śmieci
  • wyburzenie jednej wiaty śmietnikowej oraz remont drugiej wiaty śmietnikowej przy ul. Dalekiej 3.
Bliższych informacji udziela Dział Techniczny KSM - ul. Kujawska 26, p. nr 44 w godzinach od 9oo-tej do 13oo-tej.

Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe w Punkcie Informacyjno Obsługowym Spółdzielni pok. nr 12 do dnia 12.06.2019 r. do godz. 1500 , po uprzednim dokonaniu przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni nr 18 1020 2629 0000 9302 0009 1348 i okazaniu dowodu przelewu. Cena specyfikacji: 80 zł + 23 %VAT tj: 98,40 zł. brutto za każdą z dwóch specyfikacji.

Przetargi odbędą się 17 czerwca 2019 r. od godz. 1000 w siedzibie KSM - ul. Kujawska 26 pok. nr 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


17.10.2017O G Ł O S Z E N I E

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kielcach oferuje usługi wynajmu koparko - ładowarki marki "Caterpilar" 438C'' z operatorem.

Cena roboczogodziny 80,00 zł netto. W Przypadku większego zakresu robót lub dłuższego korzystania ze sprzętu istnieje możliwość negocjacji ceny.

W sprawie wynajmu kontakt pod numerem telefonu 0-41 34 15 500.


w górę

Wyszukaj na stronie

iCzynsze
Użytkownik:
Hasło:
Stan na dzień 30.04.2019
Giełda Mieszkaniowa
Poradnik mieszkańca
Ankieta w sprawie oceny obsługi przez komórki funkcjonalne biura Zarządu KSM.

Druki wniosków do załatwienia spraw w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

Przenoszenie własności spółdzielczej w odrębne prawo własności na rzecz zainteresowanych członków.

Obowiązujące w 2019 r. stawki opłat czynszowych

Co każdy mieszkaniec wiedzieć powinien ?

Rady praktyczne - jak oszczędzać ciepło.

PORADY PRAWNE DLA POSIADACZY PSÓW

Co robić kiedy nasz sąsiad jest uciążliwy?
Najczęściej odwiedzane
Kontakt ze spółdzielnią

Co każdy mieszkaniec wiedzieć powinien ?

Druki wniosków do załatwienia spraw w KSM

Przetargi

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów

 
ubezpieczenia uniqasawoxmetronaecothermzubix
Copyright © 2006-2019 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.