Aktualności
ksm wzorowa firma

H i s t o r i a


Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa to najstarsza i największa w mieście spółdzielnia mieszkaniowa. Powstała w 1958 r. W 2018 r. obchodziła Jubileusz 60 - lecia działalności. Jej historia to również znaczący fragment historii i rozwoju Kielc. W okresie swej działalności na 75 hektarach zbudowaliśmy 143 domy wielomieszkaniowe, w tym 29 - 11 kondygnacyjnych, 117 domów jednorodzinnych, 617 garaży, 240 lokali użytkowych, w tym 15 pawilonów handlowych wolnostojących, 5 kotłowni, które w ciągu roku wytwarzają ok. 300 tys. GJ energii cieplnej dla potrzeb własnych lokali i odbiorców z zewnątrz. Dziś Spółdzielnia zrzesza 10.396 członków mieszkających w 9.209 lokalach mieszkalnych. Ponad 98% członków posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz odrębne prawo własnoœci.

Spółdzielnia zatrudnia 243 pracowników i gospodaruje majątkiem trwałym o wartości ponad 57 milionów złotych netto.

W historii trwania KSM można wyróżnić cztery zasadnicze okresy. Pierwszy okres trwał ponad 20 lat od założenia Spółdzielni w 1958 r. i aktywnej działalności inwestycyjnej do 1980 r., gdy dokonano pierwszego podziału majątku KSM i wyłoniono z niej świętokrzyską Spółdzielnię Mieszkaniową, której przekazano zasoby mieszkaniowe w budowanych w północnej części miasta i osiedlach świętokrzyskie i Uroczysko.

Drugi okres zamyka rok 1991. Działania reformujące gospodarkę państwa, podjęte na przełomie lat 1989 i 1990, doprowadziły - w sferze mieszkalnictwa - do zmian w organizacji i działalności spółdzielczości zezwalających na tryb uproszczony podziału Spółdzielni. W tym czasie wzrastały nastroje niezadowolenia członków ze sposobu zarządzania Spółdzielnią. W październiku 1990 r. dokonano drugiego podziału majątku KSM, gdzie z osiedla "Bocianek" utworzona została samodzielna spółdzielnia mieszkaniowa o tej nazwie.

Okres trzeci to lata dziewięćdziesiąte i czas głębokich przemian w Polsce, które doprowadziły do systemu gospodarki rynkowej, wymusiły konieczność zmian i dostosowania reguł prawno - organizacyjnych i ekonomicznych w Spółdzielniach mieszkaniowych do nowych warunków. Rada Nadzorcza uchwaliła nową strukturę organizacyjną KSM i szereg regulaminów wewnętrznych porządkujących cała sferę związaną z zarządzaniem Spółdzielnią. Zapewniono bardzo szerokie uczestnictwo członków w procesie zarządzania Spółdzielnią, który został zdominowany ich wolą, a wszelkie działania organów Spółdzielni mają na względzie interes i oczekiwania członków. W okresie tym rozpoczyna się opomiarowanie energii cieplnej w budynkach i lokalach i montaż węzłów wymiennikowych z automatyką pogodową, opomiarowanie wody i stosowanie nowoczesnych technologii krycia dachów, docieplenia budynków, wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach za środki funduszu remontowego Spółdzielni. Wprowadzony został w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oryginalny w kraju fundusz tzw. samopomocy, który służy członkom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w ponoszeniu kosztów utrzymania mieszkań.

Okres czwarty to współczesność i perspektywa przyszłości Spółdzielni. Przepisy nowej ustawy z 15 grudnia 2000 r. w spółdzielniach mieszkaniowych wprowadziły obowiązek przekształceń organizacyjno - własnościowych spółdzielni oraz zmiany tytułów prawnych do mieszkań. Władze Spółdzielni podjęły szereg działań dla uzupełnienia i aktualizacji strategicznych celów oraz dostosowania struktury organizacyjnej i zarządzania Spółdzielnią w nowych warunkach rynkowych.

Po 15 latach bez inwestycji budowlanych, Spółdzielnia wybudowała trzy kotłownie olejowe, a za środki własne członków nowoczesne budynki mieszkalno - usługowe przy ul. Zagórskiej 36, Zagórskiej 35 i Chopina 18 oraz zespół 73 boksów garażowych przy ul. Romualda 14.
W sierpniu 2009 r. w osiedlu Sady przy ul. Dębowej 1 oddano do użytku nowy budynek z 41 mieszkaniami, 3 lokalami usługowymi, a w podziemiach 19 boksami garażowymi. Natomiast w kwietniu 2009 r. u zbiegu ulic Warszawskiej i Wojewódzkiej rozpoczęto kolejną inwestycję - 8 kondygnacyjną część z 21 mieszkaniami i 6 kondygnacyjną z 17 lokalami usługowo-biurowymi, w podziemiu ogólnodostępny parking i oddano do użytku 8.IX.2010 r.
Zróżnicowane rozwiązania architektoniczne, wyposażenie osiedli mieszkaniowych w obiekty handlowe, usługowe, oświatowe i kulturalne oraz zieleń, a także dogodny układ komunikacyjny, czynią osiedla KSM przyjaznym miejscem zamieszkania i wypoczynku dla ponad 30 tys. Kielczan.

w górę

Wyszukaj na stronie

iCzynsze
Użytkownik:
Hasło:
Stan na dzień 31.10.2019
Giełda Mieszkaniowa
Poradnik mieszkańca
Ankieta w sprawie oceny obsługi przez komórki funkcjonalne biura Zarządu KSM.

Druki wniosków do załatwienia spraw w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

Przenoszenie własności spółdzielczej w odrębne prawo własności na rzecz zainteresowanych członków.

Obowiązujące w 2019 r. stawki opłat czynszowych

Rady praktyczne - jak oszczędzać ciepło.

PORADY PRAWNE DLA POSIADACZY PSÓW

Co robić kiedy nasz sąsiad jest uciążliwy?
Najczęściej odwiedzane
Kontakt ze spółdzielnią

Druki wniosków do załatwienia spraw w KSM

Przetargi

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów

 
ubezpieczenia uniqasawoxmetronaecothermzubix
Copyright © 2006-2019 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.