powrót


2008-01-18 Wernisaż KAP 65 pt. "Tatry"

A dyć piknie Was tu wszyćkich witom na tej już naszej świętokrzyskiej ziemi. Toż my tys som górale ino z tych nissych gór. Zrestą nie wazne - jak z gór to z gór. A dyć nase górecki toć som najstarse w Europie - a ze nisze to dlatego, ze tak im to wietsenie skał zaskodziło. A psywitajmy się, coby było nom weseli - piosneckom - "Hej góry, nase góry".

Zaśpiwojmy po społu dwa razy: - ino ros "góralskie som dziewczyny" a drugi ros "kieleckie som dziewczyny".

Można tes tak - coby i nasym nie było psykro
"Hej góry nase góry
Hej Góry świętokrzyskie
Hej so tys bardzo pikne
Ino troche niskie"

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]