Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów


Tematyka posiedzeń Rady Osiedla

Informacja dotycząca tematyki i podjętych wniosków / uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Sandomierskie"
w dniu 09.04.2019 r.

W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków RO, p. Lidia Bernatek Kierownik OKK "Słoneczko", p. Piotr Mołdoch Kierownik AOIV oraz p. Grzegorz Prędota Z-ca Kierownika AOIV.

Tematyka posiedzenia:
  1. Zatwierdzenie protokołu i wniosków z poprzedniego zebrania.
  2. Przedstawienie wstępnych założeń dotyczących organizacji festynu Osiedlowego.
  3. Informacja z wiosennego przeglądu stanu bezpieczeństwa i porządku na Osiedlu. Analiza realizacji wniosku z poprzedniego przeglądu z 2018 r.
  4. Informacja o realizacji wniosków z Walnego Zebrania Członków KSM z 2018 r.
  5. Przygotowanie do Walnego Zgromadzenia Członków w Osiedlu "Sandomierskie".
  6. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Pozytywnie zaopiniowano protokół z poprzedniego posiedzenia RO.

Ad. 2.
RO pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez p. Lidię Bernatek Kierownik OKK "Słoneczko" wstępne założenia dotyczących organizacji festynu osiedlowego pt. "Wszyscy razem", mającego odbyć się w dniu 25.05.2019 r. na placu między blokami przy ul. Romualda 2 i 4.

Ad. 3.
RO na posiedzeniu plenarnym, przyjęła do wiadomości:
- informację o realizacji wniosków z jesiennego przeglądu Osiedla z 2018 r.;
- informację przedstawioną przez Komisję z wiosennego przeglądu stanu bezpieczeństwa i porządku na Osiedlu.

Ad. 4
RO na posiedzeniu plenarnym przyjęła do wiadomości informację dot. realizacji wniosków z Walnego Zebrania Członków KSM z 2018 r. przedstawioną przez p. Piotra Mołdocha Kierownika Administracji oraz p. Grzegorza Prędotę Z-ce Kierownika.

Ad. 5
RO postanowiła, że szczegółowo zajmie się przygotowaniem do Walnego Zgromadzenia Członków podczas dodatkowego spotkania Prezydium RO wraz z Przewodniczącymi poszczególnych komisji RO.

Ad.6. Sprawy bieżące:
- RO zapoznała się z informacją przedstawioną przez p. Piotra Mołdocha Kierownika Administracji, na wniosek jednego z najemców lokalu użytkowego przy ul. Sandomierskiej 154, w sprawie utrudnień w dostawach do sklepu.
- RO zapoznała się z wyciągiem z protokołu Rady Osiedla "Zagórska Północ" z dnia 12.03.2019 r. w sprawie zgody na modernizację terenu przy altanie śmietnikowej znajdującej się częściowo na terenie Administracji Osiedla I.
W wyniku głosowania Rada ustaliła, że do powyższej sprawy wróci przy ustalaniu robót remontowych na 2020 r.
- RO zapoznała się z odpowiedzią MZD na pismo Administracji Osiedla "Sandomierskie" z dnia 14.03.2019 r. w sprawie uzupełnienia ubytków w jezdni przy ul. Wiejskiej oraz ul. Legnickiej.
- RO zapoznała się z n/w wyciągami z protokołu Zarządu KSM z dnia 20.03.2019 r.:
1. W sprawie propozycji najmu części ściany szczytowej budynku położonego przy ul. Romualda 2 w Kielcach.
2. W sprawie dokonania przez Zarząd KSM zmiany- na wniosek Rady Osiedla "Sandomierskie", w składzie Komisji Przetargowej na lokale spółdzielcze z odzysku.
-RO zgodnie z zaleceniem z wyciągu z protokołu RO z dnia 12.03.2019 r. zapoznała się z informacją przedstawioną przez p. Joannę Spółczyńską Z-ce Przewodniczącej Rady w sprawie gołębi bytujących na balkonie przynależnym do jednego z lokali znajdujących się w budynku przy ul. Sandomierskiej 160 w Kielcach.
- RO pozytywnie zaopiniowała jeden wniosek mieszkańców z budynku Romualda 4 w Kielcach, w sprawie wynajmu części nieruchomości wspólnej, tj. pomieszczenia znajdującego się w piwnicy na cele związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Wcześniejsze posiedzenia Rady Osiedla

w górę

Adres:
ul. Ceglana 14
25-322 Kielce


e-mail: sandomierskie@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Piotr Mołdoch
Tel. 041 34-16-750

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-760
tel. 041 34-16-770


telefon dyżurny po godz. pracy Administracji:
041 34-16-800


Dyżury Rady Osiedla w każdy
trzeci wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Ceglanej 14 w godz. 1600 - 1700
Harmonogram dyżurów Rady Osiedla "Sandomierskie"

Harmonogram dyżurów z osobami posiadającymi zadłużenia


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.

Copyright © 2006-2019 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.