Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów


Tematyka posiedzeń Rady Osiedla

Informacja dotycząca tematyki i podjętych wniosków / uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Sandomierskie"
w dniu 10.09.2019 r.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków RO, Kierownik AO IV p. Piotr Mołdoch, Pani Barbara Woszczyk pracownik działu Technicznego KSM oraz Pan Jarosław Soboń Członek Rady Nadzorczej KSM.

Tematyka posiedzenia:
  1. Przyjęcie protokołu i wniosków z poprzedniego posiedzenia.
  2. Opinia komisji GZM dotycząca wykonania planu remontów za I półrocze br. na Osiedlu "Sandomierskie".
  3. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Przyjęto protokół i wnioski z poprzedniego posiedzenia Rady.

Ad. 2.
Rada Osiedla "Sandomierskie" KSM na posiedzeniu plenarnym zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację przekazaną przez Pana Grzegorza Prędotę Z-ce Kierownika Administracji Osiedla "Sandomierskie" KSM, w sprawie realizacji planu remontów w II kwartale br.

Ad. 3.
Sprawy bieżące:
- RO zapoznała się z informacją przekazaną przez Pana Jarosława Sobonia Członka Rady Nadzorczej KSM oraz Panią Barbarę Woszczyk pracownika działu technicznego KSM w sprawie najemcy terenu przy ul. Legnickiej 12 w Kielcach. Członkowie Rady wyrazili swoją opinię na powyższy temat i postanowili zwrócić się do Zarządu KSM o bieżące informowanie Rady o wszystkich podejmowanych działaniach w w/w sprawie.
- RO pozytywnie zaopiniowała trzy wnioski właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się na terenie Osiedla "Sandomierskie", dotyczące wynajmu pomieszczeń dodatkowych na cele związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego.
- RO zapoznała się z pismami skonfliktowanych mieszkańców z budynku przy ul. Szczecińskiej 3 w Kielcach, dot. rzekomych uciążliwości związanych z przenikaniem przez strop odgłosów z sąsiedniego mieszkania, oraz innych spraw porządkowych. Członkowie RO postanowili powołać komisję, która przeprowadzi wizję lokalną w w/w sprawie.
-RO wyraziła zgodę na kontynuowanie sprzedaży alkoholu najemcy lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Dalekiej 19 w Kielcach
-RO zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację przekazaną przez Zarząd KSM, z dnia 28.08.2019 r., dot. stawek opłat obowiązujących od 01.01. 2020 r., za lokale mieszkalne.
-RO zapoznała się z pismem Zarządu w sprawie wyrażenia opinii na temat pracy Kierownika, Zastępcy Kierownika Administracji, oraz Kierownika OKK "Słoneczko" i wyraziła pozytywną opinię na w/w temat.

Wcześniejsze posiedzenia Rady Osiedla

w górę

Adres:
ul. Ceglana 14
25-322 Kielce


e-mail: sandomierskie@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Piotr Mołdoch
Tel. 041 34-16-750

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-760
tel. 041 34-16-770


telefon dyżurny po godz. pracy Administracji:
041 34-16-800


Dyżury Rady Osiedla w każdy
trzeci wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Ceglanej 14 w godz. 1600 - 1700
Harmonogram dyżurów Rady Osiedla "Sandomierskie"

Harmonogram dyżurów z osobami posiadającymi zadłużenia


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.

Copyright © 2006-2019 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.