Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów


Tematyka posiedzeń Rady Osiedla

Informacja dotycząca tematyki i podjętych wniosków / uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Sandomierskie"
w dniu 08.07.2019 r.

W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków RO oraz kierownik AOIV p. Piotr Mołdoch.

Tematyka posiedzenia:
 1. Przyjęcie protokołu i wniosków z poprzedniego posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie planu posiedzeń Rady Osiedla "Sandomierskie" na okres od lipca do grudnia 2019 r.
 3. Zatwierdzenie:
  • - planu pracy Komisji GZM na II półrocze 2019 r.
  • - planu pracy Komisji Kultury i Opieki Społecznej na II półrocze 2019 r.
  • - ramowego planu Komisji Handlu, Usług i Porządku Publicznego na 2019 r.
 4. Przyjęcie harmonogramu dyżurów członków Rady Osiedla na okres lipiec - grudzień 2019 r.
 5. Omówienie przebiegu Walnego Zgromadzenia w Osiedlu IV.
 6. Zapoznanie członków Rady Osiedla z wnioskami zgłoszonymi na Walnym Zgromadzeniu.
 7. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Przyjęto protokół i wnioski z poprzedniego posiedzenia RO.

Ad. 2,3,4.
RO przyjęła harmonogram dyżurów członków Rady na okres od lipca do grudnia 2019 r., zatwierdziła plan posiedzeń Rady Osiedla na okres od lipca do grudnia 2019 r., oraz plany pracy na II półrocze 2019 r., n/w komisji:
-komisji GZM;
-komisji Kultury i Opieki Społecznej;
-komisji Handlu Usług i Porządku Publicznego.

Ad. 5,6.
RO, omówiła przebieg IV części Walnego Zebrania KSM, które dobyło się w dniu 21.06.2019 r., oraz zapoznała się z wnioskami zgłoszonymi przez Członków KSM podczas w/w zebrania.

Ad. 7.
Sprawy bieżące:
- RO zwróciła się z prośbą do Zarząd KSM o zmianę firmy zajmującej się koszeniem trawy na terenie KSM.
- RO zapoznała się z informacją przekazaną przez dział Techniczno Eksploatacyjny KSM, w sprawie utwardzenia pobocza wzdłuż ul. Wiejskiej w Kielcach.
-RO pozytywnie zaopiniowała wniosek najemcy dwóch lokali użytkowych znajdujących się przy ul. Sandomierskiej 154, oraz śląskiej 10 w Kielcach, w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację sprzedaży alkoholu w w/w lokalach.
-RO zapoznała się z informacja przekazaną przez Kierowniczkę działu Czynszów i Windykacji KSM, dot. stanu zadłużenia lokalu mieszkalnego znajdującego się przy ul. Romualda 2 w Kielcach.
-RO pozytywnie zaopiniowała wnioski trzech właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się na terenie Osiedla "Sandomierskie" dotyczące wynajmu pomieszczeń dodatkowych na cele związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego.
-RO zapoznała się z wyciągiem z posiedzenia Zarządu, dot. sprawy dzierżawy terenu znajdującego się na terenie Osiedla "Sandomierskie".
-RO zapoznała się z dwoma pismami mieszkańców z budynku przy ul. Sandomierskiej 160 w Kielcach w sprawie sporu dotyczącego min. gołębi.
-RO zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację przekazaną przez Zarząd KSM - stanowiącą odpowiedź na wniosek z protokołu Rady Osiedla z dnia 11.06.2019 r., w sprawie organizacji przez KSM przetargów na lokale mieszkalne z odzysku.
-RO podjęła decyzję dot. rozdzielenia środków finansowych przydzielonych dla Osiedla "Sandomierskie" na Walnym Zebraniu Członków KSM w 2019 r.

Wcześniejsze posiedzenia Rady Osiedla

w górę

Adres:
ul. Ceglana 14
25-322 Kielce


e-mail: sandomierskie@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Piotr Mołdoch
Tel. 041 34-16-750

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-760
tel. 041 34-16-770


telefon dyżurny po godz. pracy Administracji:
041 34-16-800


Dyżury Rady Osiedla w każdy
trzeci wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Ceglanej 14 w godz. 1600 - 1700
Harmonogram dyżurów Rady Osiedla "Sandomierskie"

Harmonogram dyżurów z osobami posiadającymi zadłużenia


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.

Copyright © 2006-2019 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.