Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów


Tematyka posiedzeń Rady Osiedla

Informacja dotycząca tematyki i podjętych wniosków / uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Sandomierskie"
w dniu 12.02.2019 r.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków RO, p. Lidia Bernatek Kierownik OKK "Słoneczko", p. Piotr Mołdoch Kierownik AOIV, p. Grzegorz Prędota Z-ca Kierownika AOIV.

Tematyka posiedzenia:
 1. Przyjęcie protokołu i wniosków z poprzedniego posiedzenia.
 2. Sprawozdanie Osiedlowego Klubu Kultury "Słoneczko" z Nieobozowej Akcji Zimowej 2019 r.
 3. Sprawozdanie z realizacji planu remontów Osiedla "Sandomierskie" za rok 2018.
 4. Zatwierdzenie planów pracy komisji RO na I półrocze 2019 r.:
  GZM, Handlu, Usług i Porządku Publicznego, Kultury i Opieki Społecznej .
 5. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Pozytywnie zaopiniowano protokół z poprzedniego posiedzenia RO.

Ad. 2.
RO pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie klubu OKK "Słoneczko" z Nieobozowej Akcji Zimowej 2019 r.

Ad. 3.
RO przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji planu remontów Osiedla "Sandomierskie" za rok 2018 przedstawione przez Kierownika AOIV.

Ad. 4
RO pozytywnie zaopiniowała plany pracy komisji GZM, Handlu i Usług i Porządku Publicznego oraz Komisji Kultury i Opieki Społecznej.

Ad. 5
 • RO ustaliła, że ewentualne dodatkowe środki finansowe, które zostałyby przydzielone dla Osiedla "Sandomierskie" przez Członków KSM na Walnym Zebraniu w 2019 r., będą częściowo przeznaczone na:
  1. Modernizację terenu przy altanie śmietnikowej znajdującej się przy budynku Sandomierska 154 (szczyt wschodni).
  2. Na wymianę okienek piwnicznych w budynku śląska 8 i Wielkopolska 7 w Kielcach ze względu na ich zły stan.
 • RO przyjęła do wiadomości informację zawartą w piśmie firmy RUCH S.A dotyczącą kiosku zlokalizowanego przy ul. Dalekiej 19 w Kielcach. Firma odpowiedziała, że w bieżącym roku zostanie poprawiona estetyka kiosku i podjęto kroki mające na celu ponowne uruchomienie w nim sprzedaży.
 • RO zapoznała się z zestawieniem stawek za 1 m2, jakie uiszczają najemcy lokali użytkowych znajdujących się na terenie Osiedla (dotyczy wniosku RO z dnia 15.01.2019 r.)
 • RO zapoznała się z odpowiedzią na pismo mieszkańców z ul. Dalekiej 25 dotyczącą min. remontu elewacji, porządku oraz działalności RO.
 • RO pozytywnie zaopiniowała wnioski sześciu mieszkańców dot. wynajmu części nieruchomości wspólnej tj. dodatkowych pomieszczeń z przeznaczeniem na cele związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego.
 • RO zapoznała się z Uchwałą nr 3/2019 Rady Nadzorczej KSM z dnia 24.01.2019 r. dotyczącą planu remontów na lata 2019, 2020 i 2021. Rada w/w plan przyjęła do wiadomości.
 • RO przeprowadziła dyskusję na temat zdewastowanej przez samochód odbierający śmieci drogi wraz z chodnikiem znajdującym się przy ul. Dalekiej 3.
 • RO zwróciła się z prośbą do Administracji Osiedla "Sandomierskie" o przygotowanie na kolejne zebranie Rady, pisemnej informacji dotyczącej nazw podwykonawców pracujących na zlecenie firm, SIMEX i ZEMET, które wykonywały/wykonują remont elewacji budynków Daleka 21-27 oraz Romualda 2 w Kielcach.
 • RO zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała propozycję p. Piotra Mołdocha Kierownika Administracji, dotyczącą umożliwienia wynajęcia chętnym mieszkańcom budynku Romualda 2 w Kielcach pomieszczeń (po zsypach) zlokalizowanych obok wejść do klatek schodowych -I, II, III, IV klatka. Kierownik poinformował, że pomieszczenie znajdujące się w V klatce chce wykorzystać na magazyn przeznaczony na potrzeby Administracji.
Adres:
ul. Ceglana 14
25-322 Kielce


e-mail: sandomierskie@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Piotr Mołdoch
Tel. 041 34-16-750

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-760
tel. 041 34-16-770


telefon dyżurny po godz. pracy Administracji:
041 34-16-800


Dyżury Rady Osiedla w każdy
trzeci wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Ceglanej 14 w godz. 1600 - 1700
Harmonogram dyżurów Rady Osiedla "Sandomierskie"

Harmonogram dyżurów z osobami posiadającymi zadłużenia


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.

Copyright © 2006-2015 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.