Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów


Tematyka posiedzeń Rady Osiedla

Informacja dotycząca tematyki i podjętych wniosków / uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Sandomierskie"
w dniu 13.11.2018 r.

Tematyka posiedzenia:
  1. Przyjęcie protokołu i wniosków z poprzedniego posiedzenia.
  2. Informacja o realizacji planu remontów za III kwartał 2018 r.
  3. Omówienie sprawozdania dot. działalności OKK „Słoneczko” za III kwartał 2018 r.
  4. Sprawy bieżące.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków RO, p. Lidia Bernatek kierownik OKK „Słoneczko”, p. Piotr Mołdoch kierownik AO IV oraz p. Grzegorz Prędota z-ca kierownika.

Ad. 1.
Przyjęto protokół i wnioski z poprzedniego posiedzenia.

Ad. 2.
Rada Osiedla „Sandomierskie” KSM na posiedzeniu plenarnym pozytywnie zaopiniowała przedstawioną przez p. Grzegorza Prędotę z-ce kierownika AOIV, informację o realizacji planu remontów po III kwartale 2018 r.

Ad. 3.
Rada Osiedla „Sandomierskie” KSM, na posiedzeniu plenarnym pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie przedstawione przez p. Lidię Bernatek kierowniczkę OKK „Słoneczko”, dot. działalności Klubu za III kwartał 2018 r.

Ad. 3. Sprawy bieżące:

- RO pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący dzierżawy terenu znajdującego się na skrzyżowaniu ul. Legnickiej i Romualda 5 w celu sprzedaży karpia.
- RO pozytywnie zaopiniowała wniosek jednego członka spółdzielni KSM w sprawie wynajmu dodatkowych pomieszczeń stanowiących część nieruchomości wspólnej z przeznaczeniem na cele związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego.
- RO zapoznała się z pismem mieszkańców budynku znajdującego się przy ul. Wielkopolskiej 7 w Kielcach dotyczącym n/w wniosków:

1. Likwidacja i przeniesienie altany znajdującej się przy ul. Legnickiej na ul. Wielkopolską w pobliże I klatki.
2. Wybudowanie zatoki parkingowej w miejscu usuniętej altany.
3. Zagospodarowanie terenu zielonego znajdującego się przy budynku.
4. Wyłączenie ulic Legnickiej na odcinku od Śląskiej do Wielkopolskiej jako trasy do nauki jazdy.

Rada stwierdziła, że realizacja postulatów 1,2,3 na chwilę obecną jest bardzo trudna do wykonania gdyż prowadzenie wszelkich prac na terenie nieruchomości wymaga zgody wszystkich właścicieli z wyodrębnionym prawem własności, co na chwilę obecną wydaje się niemożliwe do spełnienia gdyż budynki przy ul. Wielkopolskiej 7, Śląskiej 8 i 10 stanowią jedną nieruchomość.

Odnosząc się do wniosku dot. wyłączenia w/w ulic jako trasy do nauki jazdy Rada Osiedla składała już pismo w tej sprawie do WORD w Kielcach w interesie całego Osiedla „Sandomierskie”. Dnia 03.11.2017 r. wpłynęła odpowiedź, że przebieg tras egzaminacyjnych na prawo jazdy dostosowany jest do wymogów wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów a ośrodek egzaminacyjny nie ma wpływu na dobór tras szkoleniowych przez szkoły jazdy.


Wcześniejsze posiedzenia Rady Osiedla

w górę

Adres:
ul. Ceglana 14
25-322 Kielce


e-mail: sandomierskie@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Piotr Mołdoch
Tel. 041 34-16-750

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-760
tel. 041 34-16-770


telefon dyżurny po godz. pracy Administracji:
041 34-16-800


Dyżury Rady Osiedla w każdy
trzeci wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Ceglanej 14 w godz. 1600 - 1700
Harmonogram dyżurów


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.

Copyright © 2006-2015 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.