Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów


Tematyka posiedzeń Rady Osiedla

Informacja dotycząca tematyki i podjętych wniosków / uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Sandomierskie"
w dniu 11.12.2018 r.

Tematyka posiedzenia:
  1. Przyjęcie protokołu i wniosków z poprzedniego posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie założeń organizacyjno- programowych Nieobozowej Akcji Zimowej 2019 r.
  3. Opinia komisji GZM na temat przewidywanego wykonania planu remontów w Osiedlu za 2018 r.
  4. Sprawy bieżące.

W posiedzeniu RO uczestniczyło 8 członków RO, p. Lidia Bernatek Kierownik OKK "Słoneczko" p. Piotr Mołdoch Kierownik AOIV oraz p. Grzegorz Prędota z-ca Kierownika.

Ad. 1.
Przyjęto protokoły z zebrań: z dnia 13.11.2018 r. oraz z dnia 22.11.2018 r.

Ad. 2.
Rada Osiedla "Sandomierskie" KSM pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez Kierowniczkę OKK "Słoneczko" p. Lidię Bernatek założenia organizacyjno-programowe Akcja Zima 2019 pt. "Ferie ze Słoneczkiem".

Ad. 3.
Rada Osiedla "Sandomierskie" KSM pozytywnie zaopiniowała przedstawioną przez Kierownika Administracji Osiedla "Sandomierskie" p. Piotra Mołdocha, realizację planu remontów dla Osiedla "Sandomierskie" KSM w roku 2018.

Ad. 4
Sprawy bieżące:
- RO zapoznała się z pismem Zarządu w sprawie wyrażenia opinii na temat pracy Kierownika Administracji, Zastępcy Kierownika Administracji oraz Kierownik OKK "Słoneczko" i wyraziła pozytywną opinię na w/w temat.
- RO zapoznała się z kolejnym pismem mieszkanki z budynku Daleka 19 w Kielcach dotyczącym zmiany dostępu do altanki przy w/w budynku oraz zapewnienia środków finansowych na ten cel. Na posiedzeniu plenarnym, dnia 09.10.2018 r. RO podjęła decyzję, że z uwagi na brak funduszy nie wyraża zgody na powyższe i nadal podtrzymuje swoje stanowisko.
- RO zapoznała się z pismem mieszkanki z budynku Daleka 19 w Kielcach dotyczącym prośby o wyznaczenie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej przy w/w budynku. Wyrażono zgodę na utworzenie w omawianym miejscu jednego ogólnodostępnego miejsca dla uprawnionej osoby niepełnosprawnej.
- RO zapoznała się z propozycją p. Piotra Mołdocha Kierownika AOIV, dotyczącą umieszczenia logo Osiedla "Sandomierskiego" KSM na budynku przy ul. Szczecińskiej 3 w Kielcach, Przewodnicząca RO zaproponowała, aby zająć się tematem na kolejnym posiedzeniu.

Wcześniejsze posiedzenia Rady Osiedla

w górę

Adres:
ul. Ceglana 14
25-322 Kielce


e-mail: sandomierskie@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Piotr Mołdoch
Tel. 041 34-16-750

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-760
tel. 041 34-16-770


telefon dyżurny po godz. pracy Administracji:
041 34-16-800


Dyżury Rady Osiedla w każdy
trzeci wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Ceglanej 14 w godz. 1600 - 1700
Harmonogram dyżurów Rady Osiedla "Sandomierskie"

Harmonogram dyżurów z osobami posiadającymi zadłużenia


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.

Copyright © 2006-2015 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.