Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów


Tematyka posiedzeń Rady Osiedla

Informacja dotycząca tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Sady" w dniu 09.04.2019r.

Tematyka posiedzenia
  1. Przyjęcie porządku obrad plenarnego posiedzenia Rady Osiedla.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Zapoznanie z regulaminem udzielenia zamówień na roboty, usługi i dostawy w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej realizowane ze środków własnych. (Uchwała nr 6 z dnia 25.02.2019r. Rady Nadzorczej KSM).
  4. Zapoznanie z Uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie organizacji Walnego Zgromadzenia Członków Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w roku 2019.
  5. Sprawy różne.


Ad. 1 i 2

Rada Osiedla nie wniosła uwag do porządku obrad i protokołu z poprzedniego zebrania.

Ad. 3

Przewodniczący Rady Osiedla "Sady" poinformował, że Rada Nadzorcza Uchwałą nr 6 z dnia 25.02.2019r. przyjęła regulamin udzielenia zamówień na roboty, usługi i dostawy w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej realizowane ze środków własnych.

Ad. 4

Przewodniczący Rady Osiedla zapoznał zebranych z Uchwałą Rady Nadzorczej KSM w sprawie organizacji Walnego Zgromadzenia Członków Kieleckiej Spółdzielni w 2019r. Przedstawił terminarz cząstkowych Walnych Zgromadzeń na pozostałych osiedlach Spółdzielni. Zebranie III części Walnego Zgromadzenia Członków KSM z Osiedla "Sady" odbędzie się w dniu 19.06.2019r. o godz. 1700 w Osiedlowym Klubie Kultury "Polonez".

Ad. 5

W sprawach różnych Rada Osiedla rozpatrywała następujące zagadnienia:
a) Kierownik Administracji p. Mirosław Smołuch zapoznał zebranych z treścią pisma skierowanego do mieszkańców budynku Wiosenna 10 w sprawie możliwości technicznych likwidacji piecyków gazowych i montażu instalacji do centralnie ciepłej wody. Pismo szczegółowo wyjaśnia proces związany z tym przedsięwzięciem.
Rada Osiedla uważa, że należy podejmować wszelkie działania w kierunku realizacji projektu, chociażby w jednym budynku. Wtedy łatwiej będzie można przekonać pozostałych mieszkańców.
b) Rada Osiedla pozytywnie zaopiniowała wniosek mieszkańców kl. III budynku Nowowiejska 24 w sprawie zamontowania kraty uniemożliwiającej wejście osób niepowołanych na przejście między klatkami III i IV.
c) Rada Osiedla omówiła skargę mieszkańców jednego z mieszkań budynku Warszawska 47 na zachowanie sąsiadów. W tej sprawie przeprowadzono wizję lokalną. Komisja nie potwierdziła zarzutów. W przypadku zakłócania ciszy nocnej i uciążliwego sąsiedztwa mieszkańcy powinni zawiadamiać Policję.
d) Kierownik Administracji poinformował zebranych, że w odpowiedzi na wniosek mieszkańców w sprawie budowy garażu wielopoziomowego przy ul. Pocieszka 17, Zarząd Spółdzielni wystosował pismo do mieszkańców informujące, że nie będą podejmowane dalsze działania zmierzające do realizacji przedmiotowej inwestycji.
W sprawie zamontowania szlabanu na wjeździe do budynku Nowowiejska 5 wystosowano zapytanie w formie ankiety. Wyniki zostały przedstawione Zarządowi KSM. Mieszkańcy w tej sprawie zostaną poinformowani odrębnym pismem. Kierownik zawiadomił Radę, że wpłynęło także zbiorowe pismo mieszkańców budynku Warszawska 47 w sprawie wydzielenia części parkingu przy pawilonach handlowo-usługowych Pocieszka 17 dla potrzeb mieszkańców tego budynku oraz zamknięcia przy pomocy szlabanów wjazdu na drogę pożarową usytuowaną wzdłuż budynku.


Wcześniejsze posiedzenia Rady Osiedla

w górę

Adres:
ul. Wojewódzka 2
25-536 Kielce


e-mail: sady@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Mirosław Smołuch
tel. 041 34-16-510

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-520


telefon dyżurny po godz. pracy Administracji:
tel. 041 34-16-800


Dyżury Rady Osiedla w każdy
I wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Wojewódzkiej 2 w godz. 1600 - 1700
Harmonogram dyżurów


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.

Copyright © 2006-2015 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.