Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów


Tematyka posiedzeń Rady Osiedla

Informacja dotycząca tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Sady" w dniu 15.01.2019r.

Tematyka posiedzenia
  1. Przyjęcie porządku obrad plenarnego posiedzenia Rady Osiedla.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Przyjęcie planu pracy Rady Osiedla na okres styczeń - czerwiec 2019r.
  4. Informacja przedstawiciela Zarządu Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej o możliwościach technicznych likwidacji piecyków gazowych w mieszkaniach Osiedla "Sady" oraz podejmowanych działaniach Zarządu KSM na rzecz likwidacji piecyków gazowych w Spółdzielni.
  5. Przyjecie sprawozdanie OKK "Polonez" z działalności w roku 2018, zaopiniowanie planu pracy i planu finansowego OKK "Polonez" na 2019r.
  6. Sprawy różne.


Ad. 1 i 2

Rada Osiedla nie wniosła uwag do porządku obrad i protokołu z poprzedniego zebrania.

Ad. 3

Rada Osiedla "Sady" przyjęła do realizacji plan pracy Rady na okres od stycznia do czerwca 2019r.

Ad. 4

Rada Osiedla "Sady" zaprosiła na posiedzenie Inspektora Nadzoru Budowlanego KSM, który omówił założenia programu "Ciepła woda użytkowa", opracowanego przez Elektrociepłownię Kielce. Program skierowano do mieszkańców, którzy do podgrzewania wody wykorzystują piecyki gazowe. Ciepła woda z sieci miejskiej to przede wszystkim gwarancja bezpiecznego i komfortowego zamieszkiwania. Priorytetem jest wyeliminowanie zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla w mieszkaniach z piecykami. Mieszkańcy Osiedla "Sady" już wykazują zainteresowanie tym programem, ale są też osoby, które do tematu podchodzą sceptycznie, przede wszystkim z uwagi na koszty i konieczność przeprowadzenia częściowego remontu mieszkań po doprowadzeniu instalacji c.c.w.u. Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa także wychodzi problemowi naprzeciw. Rozpoczęto proces informacyjny. Realizacja projektu może nastąpić dopiero po uzyskaniu zgody większości mieszkańców w danej nieruchomości. Do mieszkańców trzech budynków, korzystających z osiedlowej sieci ciepłowniczej KSM skierowano propozycję przystosowania mieszkań do montażu instalacji ciepłej wody użytkowej, ale uzyskano tylko 10 % poparcie.

Ad. 5

Rada Osiedla "Sady" jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała:
1) Sprawozdanie z działalności klubu "Polonez" za 2018 rok
2) Plan pracy Klubu "Polonez" na rok 2019
3) Plan finansowy Klubu "Polonez" na rok 2019 rok.

Ad. 6

W sprawach różnych Rada Osiedla "Sady" zwróciła uwagę na nieefektywne odśnieżanie ulic, parkingów i dróg pożarowych sprzętem ciężkim.

Wcześniejsze posiedzenia Rady Osiedla

w górę

Adres:
ul. Wojewódzka 2
25-536 Kielce


e-mail: sady@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Mirosław Smołuch
tel. 041 34-16-510

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-520


telefon dyżurny po godz. pracy Administracji:
tel. 041 34-16-800


Dyżury Rady Osiedla w każdy
I wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Wojewódzkiej 2 w godz. 1600 - 1700
Harmonogram dyżurów


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.

Copyright © 2006-2015 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.