Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualno¶ci
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów


Tematyka posiedzeń Rady Osiedla

Informacja dotycz±ca tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Sady" w dniu 22.11.2018r.

Tematyka posiedzenia
  1. Zaopiniowanie kandydatury na stanowisko Kierownika OKK „Polonez”.
  2. Sprawy różne.


Ad. 1

Rada Osiedla „Sady” pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Zarządu KSM na stanowisko Kierownika Osiedlowego Klubu Kultury „Polonez”. Rada wyraziła nadzieję i oczekuje dobrej współpracy z Radą i Administracją Osiedla „Sady”.

Ad. 2

Rada Osiedla przyjęła do wiadomości informację dot. zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku deweloperskiego u zbiegu ulic Przelot i Wiosenna.

Wcze¶niejsze posiedzenia Rady Osiedla

w górę

Adres:
ul. Wojewódzka 2
25-536 Kielce


e-mail: sady@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, ¦r, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Mirosław Smołuch
tel. 041 34-16-510

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-520


telefon dyżurny po godz. pracy Administracji:
tel. 041 34-16-800


Dyżury Rady Osiedla w każdy
I wtorek miesi±ca w siedzibie administracji przy ul. Wojewódzkiej 2 w godz. 1600 - 1700
Harmonogram dyżurów


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotycz±ce naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porz±dku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.

Copyright © 2006-2015 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.