Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów


Aktualnościnowe zasady segregacji odpadów

Zmiana sytemu odbioru odpadów w Kielcach – najczęstsze pytania


17.10.2017

29.06.201617.12.2015
Placówki świadczące wsparcie dla osób bezdomnych


6.03.2014Ogłoszenie

Administracja Osiedla "Sady" KSM informuje, że został uruchomiony Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych tj. elektrośmieci, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu AGD, RTV itp.

Stały punkt nieodpłatnej zbiórki ww. odpadów znajduje się w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 ( wjazd od ul. Olszewskiego koło Chemaru - obok E C ).
Punkt jest czynny w godz. od 8oo do 14oo, w soboty od 8oo do 12oo. Informacja pod nr telefonu 041 317 58 00.

Przypominamy, że niedozwolone jest wyrzucanie sprzętów AGD i RTV pod klatki schodowe, altanki śmietnikowe i na korytarze piwniczne !
Uwaga !

Administracja Osiedla "Sady" prosi mieszkańców przeprowadzających remonty mieszkań o gromadzenie gruzu na podłożu utwardzonym przy wejściach do klatek schodowych (od strony zsypów w budynkach wysokich) lub przy altanach śmietnikowych.
Wywóz gruzu następuje we własnym zakresie i na koszt osoby przeprowadzającej remont, w terminie uzgodnionym z administracją.
Nie wolno wyrzucać gruzu i innych przedmiotów wielkogabarytowych do pojemników na śmieci i na tereny zielone."35 lat minęło" - materiał filmowy z ITV Kielce

Źródło: http://www.itv.kielce.euOSTRZEŻENIE !!!

W budynku przy ul. NOWOWIEJSKIEJ 24 bezmyślni i bez wyobraźni młodzi ludzie odblokowują drzwi do windy (dźwigu osobowego), które otwierają się pomimo braku kabiny dźwigowej.
Istnieje groźba wpadnięcia do szybu dźwigowego i w konsekwencji może dojść do nieszczęśliwego wypadku. Administracja Osiedla "Sady" prosi o ostrożność przy korzystaniu z windy oraz o informowanie administracji o wszelkich osobach manipulujących przy drzwiach wind na tel. (041) 34-16-520 ; Policję tel. 997 lub Straż Miejską tel. 986.
Ogłoszenie

W celu ograniczenia strat cieplnych w budynkach prosimy o zamykanie okien i drzwi na klatkach schodowych, w piwnicach, pomieszczeniach dodatkowych oraz w pomieszczeniach wspólnego użytkowania takich jak: pralnie i suszarnie.

Pozyskane w ten sposób oszczędności będą miały wpływ na zmniejszenie opłat z tytułu centralnego ogrzewania.

Zgłoszenia dotyczące stłuczonych szyb, otwartych okien, uszkodzonych zamków i samozamykaczy w drzwiach wejściowych do klatek oraz awarii instalacji centralnego ogrzewania należy niezwłocznie kierować do Administracji Osiedla "Sady" pod numer tel. 041 34 16 520 ( do godz. 1500 ) a w godz. 1500 ÷ 700 pod numer tel. 041 34 16 800.
Ogłoszenie

Administracja Osiedla "Sady" informuje, że przedmioty nadające się do ponownego użytku, tj. meble, sprzęt AGD i RTV można przekazać ludziom potrzebującym za pośrednictwem takich organizacji jak:

Caritas Diecezji Kielce - plac Jana Pawła II 3,
tel. 041-344-52-82 lub 041-344-39-86.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Studzienna 2,
tel. 041-331-25-24 lub 041-332-47-84.

Portale internetowe:
Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki www.bdr.ngo.plKłopoty z wentylacją i pleśnią

     Prosimy pamiętać, że brak dopływu powietrza zewnętrznego do mieszkania spowodowany szczelnymi oknami i drzwiami oraz utrudnienia cyrkulacji powietrza wewnątrz pomieszczeż powodują zakłócenia w działaniu wentylacji grawitacyjnej.

Efekt to:

- ciągi wsteczne: cofanie się powietrza do mieszkania przez kratki wentylacyjne i spalinowe ( zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla ),
- podwyższona wilgotność powietrza: nadmiar wilgoci kondensuje się na najzimniejszych powierzchniach ścian i okien ( zaparowane szyby ), co prowadzi do rozwoju grzybów pleśniowych.


Co zrobić dla poprawy sytuacji

  1. zapewnić stały dopływ powietrza do mieszkania poprzez korzystanie z funkcji rozszczelniania lub montując i używając nawiewniki higrosterowane, które regulują samoczynnie napływ powietrza w zależności od poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu,


  2. zapewnić przepływ powietrza wewnątrz mieszkania pozostawiając szczeliny pomiędzy drzwiami wewnętrznymi a podłogą, a także nie zasłaniać nawiewnej kratki wentylacyjnej w drzwiach łazienkowych,


  3. przy korzystaniu z gazowego podgrzewacza wody ( piecyka ) należy do łazienki doprowadzić większy strumież świeżego powietrza w celu zapewnienia wystarczającej ilości tlenu do spalania gazu. W czasie silnego wiatru świeże powietrze należy doprowadzić przez okna od strony nawietrznej ( na którą nawiewa wiatr ),


  4. nie wolno zaklejać kratek wentylacyjnych do kanałów w kuchni i łazience,


  5. nie można wychładzać nadmiernie pomieszczeż w okresie zimowym, gdyż zmniejszenie różnicy temperatury wewnętrznej i zewnętrznej drastycznie pogarsza sprawność wentylacji grawitacyjnej


Informujemy, że przepływowe ogrzewacze wody ( piecyki kąpielowe ) w łazience z systemem bezświeczkowym oraz niska temperatura zewnętrzna powodują wychładzanie kanałów spalinowych, co w następstwie doprowadza do powstawania ciągów zwrotnych.
W związku z powyższym może nastąpić zatrucie tlenkiem węgla, jak również uszkodzenie nagrzewnicy i zamarzniecie instalacji wodnej w piecyku.

APELUJEMY O ROZWAŻNE KORZYSTANIE Z URZADZEŃ GAZOWYCH W MIESZKANIU !


w górę

Adres:
ul. Wojewódzka 2
25-536 Kielce


e-mail: sady@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Mirosław Smołuch
tel. 041 34-16-510

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-520


telefon dyżurny po godz. pracy Administracji:
tel. 041 34-16-800


Dyżury Rady Osiedla w każdy
I wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Wojewódzkiej 2 w godz. 1600 - 1700
Harmonogram dyżurów


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.

Copyright © 2006-2015 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.