Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów


Tematyka posiedzeń Rady Osiedla

Informacja dotycząca tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla Zagórska - Południe w dniu 24. 09. 2019 r.

  1. Uchwalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Podsumowanie przebiegu "Festynu rodzinnego".
  4. Przedstawienie opinii prezydium R.O dla zaopiniowania premii kwartalnej dla kierownictwa Administracji Osiedla.
  5. Informacja o ustaleniu wysokości opłat eksploatacyjnych na rok 2020.
  6. Rozpatrzenie wniosków Komisji.

Ad. 1,2.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został zaopiniowany pozytywnie. Przewodniczący Z. Wójtowicz zapoznał wszystkich członków Rady Osiedla z porządkiem obrad i proponowanymi zmianami - propozycja została przyjęta pozytywnie.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady Osiedla "Zagórska - Południe" podziękował członkom Rady za uczestnictwo w obchodach "Festynu Rodzinnego", który odbył się w dniu 15.09.2019 r. na terenie Mini Parku, a załodze Administracji Osiedla i OKK Miniatura wszyscy członkowie Rady podziękowali za sprawną organizację techniczną festynu. Zdaniem Rady wszystko zostało perfekcyjnie zrealizowane. Rada Osiedla "Zagórska - Południe" pozytywnie podsumowała przebieg niedzielnego festynu osiedlowego

Ad. 4.

Po wcześniejszej analizie Przewodniczący Rady przedstawił zebranym członkom zagadnienia poruszane na posiedzeniu prezydium Rady z dnia 17.09.2019 r. dotyczące zaopiniowania propozycji premii regulaminowej za III kwartał 2019 r. dla kierownictwa Administracji Osiedla II - propozycja została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich zebranych.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady Osiedla przedstawił pismo Zarządu KSM dotyczące opłat za lokale mieszkalne od dnia 01.01.2020 r. ze zwiększeniem o 0,05 zł/ m2/ m-c opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne dotyczy osób, niebędących członkami Spółdzielni posiadających prawa odrębnej własności. Pozostawienie na niezmienionym poziomie pozostałych opłat za lokale mieszkalne i stawek na fundusz remontowy.

Ad. 6.

Rada Osiedla zaopiniowała negatywnie:
- wniosek świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w sprawie ustawienia dodatkowych pojemników na odzież motywując, iż dotychczasowa ilość pojemników usytuowana na naszym osiedlu jest w zupełności wystarczająca (11 sztuk).

Wcześniejsze posiedzenia Rady Osiedla

w górę

Adres:
ul. Zagórska 42
25-368 Kielce


e-mail: zagorska.poludnie@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Jacek Pałac
Tel. 041 34-16-590

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-560Dyżury Rady Osiedla w każdy
II-gi wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Zagórskiej 42 w godz. 1600 - 1700


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.

Copyright © 2006-2019 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.