Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów


Tematyka posiedzeń Rady Osiedla

Tematyka zagadnień i podjętych uchwał poruszanych na posiedzeniu Rady Osiedla "Zagórska - Południe"
w dniu 09. 04. 2019 r.
Tematyka posiedzenia:
  1. Uchwalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Przyjęcie sprawozdań komisji problemowych Rady Osiedla.
  4. Rozpatrzenie wniosków Komisji.
  5. Sprawy różne.

Ad. 1, 2.
Po wprowadzeniu stosownych zmian, które zaproponował Przewodniczący Rady do porządku obrad pozytywnie zaopiniowano jego realizację oraz nie wniesiono uwag do protokołu z poprzedniego zebrania.

Ad. 3.
Rada Osiedla "Zagórska Południe" pozytywnie zaopiniowała sprawozdania n/w Komisji Problemowych:
1) Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,
2) Handlu Usług i Porządku Publicznego,
3) Kultury i Opieki Społecznej.

Ad. 4.

Do komisji problemowych Rady Osiedla nie wpłynęły żadne wnioski do rozpatrzenia.

Ad. 5.

W sprawach różnych członkowie Rady omawiali zagadnienia związane z bieżącymi sprawami osiedla Zagórska - Południe. Kierownik Administracji poinformował Radę o problemach związanych z egzekwowaniem prawidłowego parkowania samochodów, porozjeżdżanych trawnikach na naszym osiedlu oraz o zablokowanych podjazdach przez zaparkowane samochody pod altankami śmietnikowymi co utrudnia utrzymanie czystości i wywóz śmieci z altanek. Administracja Osiedla na bieżąco zgłasza ten problem do Straży Miejskiej i Policji.
Kierownik Administracji zawiadomił Radę, że wpłynęło zbiorowe pismo mieszkańców budynku Zagórska 58 w sprawie wycięcia dużych drzew, na których gnieżdżą się ptaki i brudzą samochody zaparkowane przy bloku. Wyniki z przeprowadzonej na miejscu wizji lokalnej zostały przedstawione na posiedzeniu Rady. Mieszkańcy w tej sprawie zostali poinformowani odrębnym pismem.

Wcześniejsze posiedzenia Rady Osiedla

w górę

Adres:
ul. Zagórska 42
25-368 Kielce


e-mail: zagorska.poludnie@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Jacek Pałac
Tel. 041 34-16-590

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-560Dyżury Rady Osiedla w każdy
II-gi wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Zagórskiej 42 w godz. 1600 - 1700


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.

Copyright © 2006-2019 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.