Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów


Tematyka posiedzeń Rady Osiedla

Tematyka zagadnień i podjętych uchwał poruszanych na posiedzeniu Rady Osiedla „Zagórska – Południe”
w dniu 13.11. 2018 r.


W posiedzeniu uczestniczyło ośmiu członków Rady Osiedla „Zagórska – Południe”.


Porządek obrad:
  1. Zaopiniowanie propozycji zmiany w planie remontów (dot. 2018 r.)
  2. Rozpatrzenie wniosków Komisji Rady Osiedla.
  3. Informacja dotycząca działalności kulturalno - oświatowej O.K.K Miniatura za III kw.
  4. Sprawy różne.
  5. - dotyczące remontu skweru ulicy Boh. Warszawy i ul. Tarnowskiej,
    - remont ul. Karłowicza,
    - realizacji wymiany nawierzchni alejek na Mini Parku.

Ad. 1.
Rada Osiedla „Zagórska – Południe” pozytywnie zaopiniowała wniosek kierownika Administracji Osiedla o przekazanie środków finansowych z pozycji „remont klatek schodowych” oraz nadwyżek, które mogą się pojawić w innych pozycjach planu remontów o wykorzystanie ich w pozycji „roboty ogólno – budowlane”.

Ad. 2.
Po wspólnej analizie i wysłuchaniu zagadnień poruszanych na posiedzeniu Komisji Kultury i Opieki Społecznej przedstawionych przez B. Ślefarskiego, które dotyczyły konfliktu sąsiedzkiego w budynku przy ul. Karłowica 1 w Kielcach – członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali wnioski jakie zostały wystosowane na spotkaniu.

Ad. 3.
Rada Osiedla Zagórska – Południe pozytywnie zaopiniowała działalność kulturalno oświatową Osiedlowego Klubu Kultury Miniatura Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za III kwartał 2018 r.

Ad. 4.

W sprawach różnych członkowie Rady dyskutowali między innymi nad:

- sprawą sfinalizowania i przejęcia przez Urząd Miasta Kielce ul. Karłowicza,
- nadania nazwy skwerowi przy osiedlowej fontannie,
- wyremontowanie skweru na terenie Mini Parku oraz podświetlenie fontanny.


Wcześniejsze posiedzenia Rady Osiedla

w górę

Adres:
ul. Zagórska 42
25-368 Kielce


e-mail: zagorska.poludnie@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Jacek Pałac
Tel. 041 34-16-590

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-560Dyżury Rady Osiedla w każdy
II-gi wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Zagórskiej 42 w godz. 1600 - 1700


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.

Copyright © 2006-2015 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.