Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów


Tematyka posiedzeń Rady Osiedla

Tematyka zagadnień i podjętych uchwał poruszanych na posiedzeniu Rady Osiedla "Zagórska - Południe"
w dniu 11. 01. 2019 r.
Tematyka posiedzenia:
  1. Uchwalenie proponowanego Planu Pracy Rady Osiedla na rok 2019.
  2. Zaopiniowanie przez Radę Osiedla Zagórska - Południe :
    • - Sprawozdania z działalności O.K.K "Miniatura" za 2018 r.
    • - Planu Pracy O.K.K "Miniatura" na rok kulturalny 2019 r.
  3. Zaopiniowanie Planów Pracy Komisji problemowych Rady Osiedla na 2019 r.
  4. Rozpatrzenie wniosków Komisji.
  5. Sprawy różne.

Ad. 1.
Rada Osiedla nie wniosła uwag do proponowanego Planu Pracy Rady Osiedla na rok 2019 - jednogłośnie przyjmując tematykę do realizacji, która została opracowana przez przewodniczącego Rady Osiedla Zagórska Południe.

Ad. 2.
Rada Osiedla Zagórska - Południe pozytywnie zaopiniowała:
- Sprawozdanie z działalności O.K.K "Miniatura" za 2018 r.
- Plan Pracy O.K.K "Miniatura" na rok kulturalny 2019 r.

Ad. 3.
Plany Pracy Komisji Problemowych Rady Osiedla Zagórska - Południe na 2019 r. zostały przyjęte przez wszystkich członków Rady pozytywnie bez zastrzeżeń i uwag z zaznaczeniem możliwości dodania do planów pracy nowych spostrzeżeń czy wątków mających wpływ na funkcjonowanie osiedla Zagórska Południe.

Ad. 4.

Przewodniczący Komisji Handlu Usług i Porządku Publicznego przedstawił Radzie Osiedla prośbę najemcy lokalu użytkowego przy ul. Zagórskiej 62 dotyczącą wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia lokalu z dotychczasowej branży (sklep z artykułami zoologicznymi) na asortyment sklepu z luksusowymi artykułami monopolowymi, która została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Osiedla.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady Osiedla złożył szczególne podziękowania dla kierownika Administracja Osiedla Zagórska - Południe oraz dla kierowniczki Klubu Kultury Miniatura za bardzo dobre wyniki jeżeli chodzi o zarządzanie osiedlem i osiedlowym klubem Miniatura. Członkowie Rady widzą efekty pracy i zaangażowania kierownictwa oraz wszystkich pracowników, które z roku na rok są coraz lepsze a taka postawa skłania Radę Osiedla do udzielenia wyrazów podziękowania i zamknięcia roku 2018 z bardzo dobrymi wynikami.

Wcześniejsze posiedzenia Rady Osiedla

w górę

Adres:
ul. Zagórska 42
25-368 Kielce


e-mail: zagorska.poludnie@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Jacek Pałac
Tel. 041 34-16-590

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-560Dyżury Rady Osiedla w każdy
II-gi wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Zagórskiej 42 w godz. 1600 - 1700


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.

Copyright © 2006-2015 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.