Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów


Tematyka posiedzeń Rady Osiedla

Informacja dotycząca tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla Zagórska - Południe w dniu 20. 08. 2019 r.

  1. Informacja kierownika Administracji Osiedla dotycząca realizacji planu remontów za I półrocze 2019 r.
  2. Przyjęcie informacji o wygaśnięciu mandatu członka Rady Osiedla KSM kadencji 2018 - 2022.
  3. Zaopiniowanie sprawozdania Akcji Lato 2019 r. OKK "Miniatura"
  4. Zaopiniowanie propozycji opłat OKK "Miniatura" za udział w zajęciach w roku kulturalnym 2019/2020.
  5. Przedstawienie propozycji przebiegu "Festynu Rodzinnego" - program ramowy.
  6. Rozpatrzenie wniosków Komisji.
  7. Sprawy różne i wniesione.

Ad. 1.

Kierownika Administracji Osiedla "Zagórska - Południe" przedstawił informację dotyczącą realizacji planu remontów na terenie osiedla pod względem rzeczowym i finansowym. Rada Osiedla nie wniosła zastrzeżeń co do treści informacji.

Ad. 2.

Rada Osiedla pozytywnie zaopiniowała informację Zarządu KSM z dnia 01.08.2019.r. dotyczącą ustania członkostwa w KSM pana S. Kozakowskiego - członka Rady Osiedla. Wobec powyższego zgodnie z postanowieniem § 107 ust.5 lit b. Statutu KSM S. Kozakowski utracił mandat członka Rady Osiedla Zagórska Południe kadencji 2018 - 2020. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje między innymi na skutek: ustania członkostwa w Spółdzielni lub zamiany mieszkania na mieszkanie położone na terenie innego osiedla.

Ad. 3,4,5.

Rada Osiedla "Zagórska - Południe" zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała:
- sprawozdanie z przebiegu "Akcji Lato 2019 r." Osiedlowego Klubu Kultury "Miniatura",
- propozycję odpłatności za udział w zajęciach organizowanych przez Osiedlowy Klub Kultury "Miniatura" w roku kulturalnym 2019/2020.
- ramowy program "festynu rodzinnego" organizowanego na terenie MINI PARKU u zbiegu ul. Bohaterów Warszawy i ul. Tarnowskiej w dniu 15 września 2019 r. w godzinach 14.00 - 17.00.

Ad. 6.

Rada Osiedla zapoznała się z informacją przedstawioną przez Komisję Handlu, Usług i Porządku Publicznego w sprawie przeprowadzonej w dniu 24.07.2019r. wizji lokalnej w budynku przy ul. Zagórska 64 dotyczącej samowolnego montażu daszków nad oknami mieszkania. Niezależnie od powyższego zainteresowany w sprawie lokator ma zdemontować dotychczasową samowolę (daszki) nad oknami mieszkania i postąpić zgodnie z Regulaminem KSM w sprawie rozgraniczania obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali mieszkalnych § 10 pkt. 4. aby konflikt sąsiedzki został zażegnany.

Ad. 7.

W sprawach różnych przeanalizowano i zaopiniowano pozytywnie:
- wniosek kierownika Administracji Osiedla o przekazanie części zysku za rok 2018 na zwiększenie funduszu remontowego w przydzielonej kwocie 130 597,00 zł do zagospodarowania w zakresie remontów na osiedlu Zagórska - Południe i wykorzystanie tej kwoty z pozycji:
- roboty ogólnobudowlane - kwota 110 594,00 zł.
- roboty różne i nieprzewidziane - kwota 20 000,00 zł.

Wcześniejsze posiedzenia Rady Osiedla

w górę

Adres:
ul. Zagórska 42
25-368 Kielce


e-mail: zagorska.poludnie@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Jacek Pałac
Tel. 041 34-16-590

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-560Dyżury Rady Osiedla w każdy
II-gi wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Zagórskiej 42 w godz. 1600 - 1700


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.

Copyright © 2006-2019 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.