Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów


Zakres działania administracji

Do podstawowych zadań Administracji Osiedla należą sprawy z zakresu działalności eksploatacyjnej zasobów mieszkaniowych i terenów zielonych oraz wykonanie remontów i konserwacji budynków, pomieszczeń ogólnego użytku, urządzeń i instalacji technicznych.

W szczególności do Administracji Osiedla należy:

 • Rejestrowanie przyjmowanych zleceń na dokonanie napraw w mieszkaniach i na budynkach;
 • Utrzymanie należytego stanu technicznego budynków i placów zabaw gwarantującego spełnienie ich funkcji, jak również estetyczny wygląd;
 • Utrzymanie ławek, koszy i ogrodzeń w stanie gwarantującym czysty i estetyczny wygląd;
 • Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym pojemników do gromadzenia odpadów stałych;
 • Oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń chodników;
 • Wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw;
 • Koszenie trawy, grabienie liści i utrzymywanie terenów zielonych we właściwym stanie estetycznym i sanitarnym;
 • Rejestracja ilości osób zamieszkujących pod oznaczonym adresem;
 • Prowadzenie ewidencji właścicieli psów, przyjmowanie wpłat podatku za posiadanie psa;
 • W przypadku naruszenia przez mieszkanców przepisów porządkowych przekazywanie spraw udokumentowanych do służb Straży Miejskiej lub Policji wg kompetencji;
 • Wykonywanie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w budynkach;
 • Utrzymanie czystości i porządku na osiedlu oraz odpowiedniego stanu nawierzchni chodników i ulic wewnątrz osiedlowych;
 • Współpraca z Miejskim Przedsiebiorstwem Oczyszczania, Przedsiebiorstwem Gospodarowania Odpadami, Rejonowym Przedsiebiorstwem Zieleni oraz innymi firmami, które zgodnie ze swym zakresem pracują przy utrzymywaniu czystości i estetycznego wyglądu osiedla;
 • Prowadzenie działan profilaktycznych w celu eliminacji zagrożen pożarowych;
 • Dokonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego zasobów mieszkaniowych;
 • Wykonywanie konserwacji i drobnych napraw cześci wspólnych instalacji elektrycznej, gazowej, wodno - kanalizacyjnej;
 • Wykonywanie napraw:
  • nawierzchni ciągów pieszych,
  • renowacji terenów zielonych,
  • placów zabaw,
  • stolarki i ślusarki okiennej oraz drzwiowej na klatkach schodowych;
 • Dokonywanie odczytów wodomierzy głównych i indywidualnych oraz rozliczenia zużycia wody;
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z wymianą stolarki okiennej:
  • Przyjmowanie wniosków o wymiane stolarki okiennej i rejestrowanie ich w bazie oczekujących na wymiane stolarki okiennej zgodnie z kolejnością daty zgłoszenia.
  • Ocena stanu technicznego stolarki okiennej w mieszkaniach.
  • W przypadku złożenia deklaracji o wymianie stolarki okiennej za własne środki przez zainteresowanego, wydanie zgody i podanie warunków jakim powinna odpowiadaa wymieniona stolarka oraz sposób refundacji środków.
  • Dokonuje komisyjnego odbioru wymienionej stolarki okiennej.
 • Dokonywanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej przez konserwatorów;
 • Przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektów budowlanych;
 • Przygotowanie na podstawie przeglądów zasobów mieszkaniowych zakresu rzeczowego planu remontów i sporządzanie harmonogramów robót obligatoryjnych;
 • Uczestniczenie w procesie realizacji robót remontowych wg zatwierdzonego na dany rok planu remontów Osiedla począwszy od przekazania placu budowy do odbioru tych robót przy udziale przedstawiciela Rady Osiedla;
 • Organizowanie i uczestniczenie w odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnych;
 • Prowadzenie ewidencji wodomierzy indywidualnych, sporządzanie z członkami umów dotyczących rozliczenia zużycia wody wg wskazan wodomierza;
 • Rejestracja odczytów stanów liczników poboru energii elektrycznej i wody oraz sporządzanie kwartalnych analiz zużycia energii elektrycznej;
 • W ramach usług odpłatnych:
  • wykonywanie prac hydraulicznych: przetkania i uszczelnienia instalacji wod - kan. w mieszkaniach, montaż i wymiana wodomierzy indywidualnych,
  • naprawy instalacji elektrycznej wewnetrznej w mieszkaniach,
  • wykonywanie innych drobnych prac ślusarskich, stolarskich, murarskich na zlecenie mieszkanców.

w górę

Adres:
ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 20
25-341 Kielce


e-mail: zagorska.polnoc@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Jan Wróblewski
Tel. 041 34-16-710

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-700Dyżury Rady Osiedla w każdy
pierwszy wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Wawrzyńskiej 20 w godz. 1600 - 1700


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.


Administracja Osiedla Zagórska - Północ informuje, że w każdy trzeci wtorek miesiąca, w godzinach 15 do 17 w biurze Administracji przy ul. L. Wawrzyńskiej 20 dyżurować będzie Dzielnicowy IV Komisariatu Policji.

W wyznaczonych terminach prosimy o zgłaszanie wszelkich zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Osiedla "Zagórska - Północ".

Copyright © 2006-2019 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.