Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów


Tematyka posiedzeń Rady Osiedla

Informacja dotycząca tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Zagórska - Północ" w dniu 27.08.2019r.

Tematyka posiedzenia:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RO Zagórska - Północ.
  2. Pismo UP - Telecom w sprawie montażu mikrostacji sieci Play na budynku Zagórska 43 i 45.
  3. Informacja na temat wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków KSM.
  4. Sprawy różne.
Obecni na posiedzeniu: wg listy obecności - 9 osób. Liczba osób obecnych na posiedzeniu uprawnia Radę Osiedla do głosowania i opiniowania.

Ad. 1
Protokół z posiedzenia Rady z poprzedniego miesiąca został przyjęty jednogłośnie - Rada Osiedla nie wniosła poprawek co do treści protokołu.

Ad. 2
Rada Osiedla zapoznała się z pismem UP - Telecom w sprawie wyrażenia zgody na montaż mikrostacji wzmacniającej sygnał sieci Play na budynkach przy ul. Zagórskiej 43 i 45. Umowa najmu miałaby zostać spisana na okres 10 lat. Jest to kolejne tego typu pismo firmy UP - Telecom. Za każdym razem firma wskazuje inny budynek do montażu mikrostacji. Rada Osiedla nie widząc możliwości montażu w/w mikrostacji na wskazanych budynkach zaopiniowała negatywnie podanie.

Ad. 3
Rada Osiedla zapoznała się z informacją na temat wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków KSM, którą przedstawił kierownik Administracji, p. Jan Wróblewski. Rada Osiedla przyjęła w/w informację do akceptującej wiadomości.

Ad. 4
W sprawach różnych:
- p. Grzegorz Skrzypek przypomniał o konieczności likwidacji metalowych płyt ułożonych na ulicy L. Wawrzyńskiej obok budynku Administracji Osiedla na czas trwania prac remontowo - budowlanych na terenie Szkoły Katolickiej.
- p. Krystyna Wieczorek zgłosiła do przycięcia drzewo rosnące przy zachodnim szczycie budynku Pomorska 71/ 73, którego gałęzie zbytnio rozrosły się nad parkingiem, utrudniając parkowanie pojazdów w tym miejscu.

Wcześniejsze posiedzenia Rady Osiedla

w górę

Adres:
ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 20
25-341 Kielce


e-mail: zagorska.polnoc@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Jan Wróblewski
Tel. 041 34-16-710

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-700Dyżury Rady Osiedla w każdy
pierwszy wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Wawrzyńskiej 20 w godz. 1600 - 1700


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.


Administracja Osiedla Zagórska - Północ informuje, że w każdy trzeci wtorek miesiąca, w godzinach 15 do 17 w biurze Administracji przy ul. L. Wawrzyńskiej 20 dyżurować będzie Dzielnicowy IV Komisariatu Policji.

W wyznaczonych terminach prosimy o zgłaszanie wszelkich zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Osiedla "Zagórska - Północ".

Copyright © 2006-2019 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.