Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów


Tematyka posiedzeń Rady Osiedla

Informacja dotycząca tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Zagórska - Północ" w dniu 09.07.2019r.

Tematyka posiedzenia:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RO Zagórska - Północ.
  2. Mazurska 64 konflikt sąsiedzki.
  3. Przeznaczenie dodatkowych środków na funduszu remontowym osiedla.
  4. Sprawy różne.
Obecni na posiedzeniu: wg listy obecności - 9 osób. Liczba osób obecnych na posiedzeniu uprawnia Radę Osiedla do głosowania i opiniowania.

Ad. 1
Protokół z posiedzenia Rady z poprzedniego miesiąca został przyjęty jednogłośnie - Rada Osiedla nie wniosła poprawek co do treści protokołu.

Ad. 2
Rada Osiedla zapoznała się z informacją przedstawioną przez Komisję Handlu, Usług i Porządku Publicznego w sprawie przeprowadzonej dnia 4 czerwca 2019r. wizji lokalnej w budynku Mazurska 64 w związku ze skargą sąsiedzką w sprawie zakłócania porządku domowego. Niezależnie od powyższego, obie strony konfliktu dostały zaproszenie do pojawienia się w siedzibie ADM w dniu posiedzenia Rady Osiedla. Jednakże przeprowadzone dodatkowo z nimi rozmowy w czasie posiedzenia na temat zasad współżycia sąsiedzkiego nie odniosły zamierzonego skutku, tj. w obecnej chwili żadna ze stron nie wykazała chęci załagodzenia konfliktu. W związku z tym pozostaje jedynie droga prawna (sąd), lub każdorazowe zgłaszanie ekscesów służbom Policji.

Ad. 3
Rada Osiedla zapoznała się z informacją przedstawioną przez kierownika ADM, p. Jana Wróblewskiego, że w związku z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków KSM o przekazaniu części zysku za rok 2018 na zwiększenie funduszu remontowego, dla osiedla Zagórska - Północ przypadła kwota 140.427 zł, zatem proponuje zasilenie funduszu remontowego osiedla tą kwotą w następujący sposób:
- 125.427 - roboty ogólnobudowlane,
- 15.000 - roboty nieprzewidziane.
Rada Osiedla przyjęła powyższą informację do akceptującej wiadomości.

Ad. 4
W sprawach różnych ustalono, że Rada Osiedla wystąpi z wnioskiem do Zarządu w sprawie natychmiastowego zatrudnienia osoby na stanowisko zastępcy kierownika, z uwagi na przedłużający się ponad miarę brak obsady na w/w stanowisku.

Wcześniejsze posiedzenia Rady Osiedla

w górę

Adres:
ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 20
25-341 Kielce


e-mail: zagorska.polnoc@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Jan Wróblewski
Tel. 041 34-16-710

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-700Dyżury Rady Osiedla w każdy
pierwszy wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Wawrzyńskiej 20 w godz. 1600 - 1700


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.


Administracja Osiedla Zagórska - Północ informuje, że w każdy trzeci wtorek miesiąca, w godzinach 15 do 17 w biurze Administracji przy ul. L. Wawrzyńskiej 20 dyżurować będzie Dzielnicowy IV Komisariatu Policji.

W wyznaczonych terminach prosimy o zgłaszanie wszelkich zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Osiedla "Zagórska - Północ".

Copyright © 2006-2019 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.