Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów


Tematyka posiedzeń Rady Osiedla

Informacja dotycząca tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Zagórska - Północ" w dniu 04.06.2019r.

Tematyka posiedzenia:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RO Zagórska - Północ.
  2. Opinia w sprawie wyrażenia zgody na dalszą sprzedaż alkoholu w restauracji Cichy Kącik.
  3. Informacja na temat konfliktu przy ul. Mazurskiej 64.
  4. Informacja na temat zadaszenia loggii przy ul. Konarskiego 8 (komisja GZM).
  5. Sprawy różne.
Obecni na posiedzeniu: wg listy obecności - 9 osób. Liczba osób obecnych na posiedzeniu uprawnia Radę Osiedla do głosowania i opiniowania.

Ad. 1
Protokół z posiedzenia Rady z poprzedniego miesiąca został przyjęty jednogłośnie - Rada Osiedla nie wniosła poprawek co do treści protokołu.

Ad. 2
Rada Osiedla zapoznała się z wnioskiem p. Ireny Góreckiej, prowadzącej restaurację "Cichy Kącik" przy ul. Konarskiego 3 w sprawie wydania opinii i wyrażenia zgody na dalszą sprzedaż alkoholu w jej lokalu. Opinia ta jest niezbędna do uzyskania zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wydawanego przez Urząd Miasta Kielce. Rada Osiedla zaopiniowała pozytywnie złożony wniosek.

Ad. 3
Rada Osiedla zapoznała się z pismem - skargą sąsiedzką z budynku przy ul. Mazurskiej 64, na sąsiadów zamieszkujących piętro wyżej. Pismo zostało skierowane do Komisji Handlu, Usług i Porządku Publicznego w celu przeprowadzenia wizji lokalnej i przedstawienia wniosków na kolejnym posiedzeniu Rady Osiedla.

Ad. 4
Komisja GZM przedstawiła krótką informację na temat konfliktu sąsiedzkiego w budynku Konarskiego 8. Ustalono termin spotkania z obiema stronami konfliktu wraz z Komisją GZM Rady Osiedla 11. 06 na godzinę 16.30, w celu doprowadzenia w miarę możliwości do ugody pomiędzy zwaśnionymi stronami.

Ad. 5
W sprawach różnych ustalono, że Rada Osiedla wystąpi Administracji Osiedla z pismem, w którym zwróci się z prośbą o interwencję do stosownych instytucji w sprawie ograniczenia możliwości parkowania na chodniku po prawej stronie ulicy Konarskiego, z propozycją by zakazać parkowania pojazdów na odcinku od bloku Konarskiego 3 aż do skrzyżowania z ulicą Zielińskiego w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00. Zakaz ten miałby na celu przede wszystkim wyeliminowanie parkowania pojazdów pozostawianych tam przez osoby korzystające z Targowiska Miejskiego.

Wcześniejsze posiedzenia Rady Osiedla

w górę

Adres:
ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 20
25-341 Kielce


e-mail: zagorska.polnoc@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Jan Wróblewski
Tel. 041 34-16-710

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-700Dyżury Rady Osiedla w każdy
pierwszy wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Wawrzyńskiej 20 w godz. 1600 - 1700


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.


Administracja Osiedla Zagórska - Północ informuje, że w każdy trzeci wtorek miesiąca, w godzinach 15 do 17 w biurze Administracji przy ul. L. Wawrzyńskiej 20 dyżurować będzie Dzielnicowy IV Komisariatu Policji.

W wyznaczonych terminach prosimy o zgłaszanie wszelkich zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Osiedla "Zagórska - Północ".

Copyright © 2006-2019 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.