Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów


Tematyka posiedzeń Rady Osiedla

Informacja dotycząca tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Zagórska - Północ" w dniu 12.02.2019r.

Tematyka posiedzenia:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  2. Sprawozdanie z Akcji Zima.
  3. Zaopiniowania podania UP-Telecom.
  4. Sprawy różne.
Ad. 1
Rada nie wniosła poprawek co do treści protokołu.

Ad. 2
Rada Osiedla zapoznała się ze sprawozdaniem z przeprowadzonej Akcji Zima 2019 przez OKK Miniatura oraz zaopiniowała je pozytywnie.

Ad. 3
Rada Osiedla zapoznała się z pismem firmy Up - Telecom w sprawie montażu mikrostacji telefonii komórkowej. Po zapoznaniu się z przekazanymi materiałami oraz dyskusji, Rada Osiedla Zg-Pn jednogłośnie negatywnie zaopiniowała umiejscowienie anteny na Osiedlu Zg-Pn ze względu na możliwość negatywnego wpływu promieniowania na bliskie sąsiedztwo bloków mieszkalnych. Sama Firma w piśmie nie wskazuje (nie potrafi określić) wielkości natężenia pola elektromagnetycznego na jakie mogą być narażone pobliskie budynki i ich mieszkańcy.

Ad. 4
1) Do Rady Osiedla wpłynęło pismo z Działu Organizacyjnego Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie uaktualnienia terminów dyżurów członków. W celu lepszej obsługi i przygotowania zgłoszonych spraw na posiedzenie, Rada Osiedla Zg-Pn będzie pełnić dyżur w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 16:00 - 17:00 w budynku Administracji Osiedla Zagórska-Północ.
2) Na ustny wniosek pana Tomasza Niebudka dot. wyrażenia zgody na uczestniczenie w pracach Komisji GZM w RO Zg-Pn, Rada Osiedla jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedstawiony wniosek. Pan Tomasz Niebudek dopisany zostanie do członków Komisji.
3) Przewodnicząca RO, będąca członkiem Komisji przetargowej, przedstawiła informację o przetargach dot. Osiedla Zg-Pn na wykonanie prac remontowych klatek schodowych przy ul. Zielińskiego 4 oraz Konarskiego 16.

Wcześniejsze posiedzenia Rady Osiedla

w górę

Adres:
ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 20
25-341 Kielce


e-mail: zagorska.polnoc@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Jan Wróblewski
Tel. 041 34-16-710

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-700Dyżury Rady Osiedla w każdy
pierwszy wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Wawrzyńskiej 20 w godz. 1600 - 1700


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.


Administracja Osiedla Zagórska - Północ informuje, że w każdy trzeci wtorek miesiąca, w godzinach 15 do 17 w biurze Administracji przy ul. L. Wawrzyńskiej 20 dyżurować będzie Dzielnicowy IV Komisariatu Policji.

W wyznaczonych terminach prosimy o zgłaszanie wszelkich zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Osiedla "Zagórska - Północ".

Copyright © 2006-2015 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.