Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów


Tematyka posiedzeń Rady Osiedla

Informacja dotycząca tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Zagórska - Północ" w dniu 04.12.2018r.

Tematyka posiedzenia:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RO Zagórska - Północ.
  2. Zapoznanie się z informacją o Akcji Zima OKK Miniatura.
  3. Sprawy różne.
Ad. 1
Protokół z posiedzenia Rady z poprzedniego miesiąca został przyjęty jednogłośnie - Rada Osiedla nie wniosła poprawek co do treści protokołu.

Ad. 2
Rada Osiedla zapoznała się z założeniami organizacyjno - programowymi Akcji Zima 2019 r. OKK Miniatura. Planowana jest organizacja dwóch tygodniowych turnusów zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej pt. "Ferie z Miniaturą". Zajęcia odbywać się w dniach od 14.01 - 25.01. 2019 r. będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00. Proponowana odpłatność od uczestnika:
- dla członków spółdzielni 130,00 zł brutto za tydzień, tj. 26,00 zł dziennie,
- dla pozostałych 150,00 zł brutto za tydzień, tj. 30,00 zł dziennie.
W kalkulację stawki przewidziano koszty biletów wstępu do różnych instytucji, kartony i papiery, tusz do drukarki, materiały plastyczne, medale sportowe, bilety MZK itd. Rada Osiedla Zagórska - Północ zaopiniowała pozytywnie założenia organizacyjno - programowe OKK Miniatura do Akcji Zima 2019 r.

Ad. 3
Rada Osiedla zapoznała się z wnioskiem w sprawie sprzedaży lub dzierżawy działki 698/ 17 obręb 0017 o pow. 153 m2, sąsiadującej z jedną z prywatnych posesji. Po dyskusji Rada Osiedla wyraziła negatywną opinię w tej sprawie. Przedmiotowy teren przylega do budynku Pomorska 100 i jest częściowo wykorzystywany przez mieszkańców tego budynku, pozbawienie ich możliwości użytkowania niniejszego gruntu spowodowałoby ich zdecydowany protest.

Wcześniejsze posiedzenia Rady Osiedla

w górę

Adres:
ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 20
25-341 Kielce


e-mail: zagorska.polnoc@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Jan Wróblewski
Tel. 041 34-16-710

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-700Dyżury Rady Osiedla w każdy
II-gi wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Wawrzyńskiej 20 w godz. 1600 - 1700


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.


Administracja Osiedla Zagórska - Północ informuje, że w każdy trzeci wtorek miesiąca, w godzinach 15 do 17 w biurze Administracji przy ul. L. Wawrzyńskiej 20 dyżurować będzie Dzielnicowy IV Komisariatu Policji.

W wyznaczonych terminach prosimy o zgłaszanie wszelkich zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Osiedla "Zagórska - Północ".

Copyright © 2006-2015 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.