Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów


Tematyka posiedzeń Rady Osiedla

Informacja dotycząca tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Zagórska - Północ" w dniu 13.11.2018r.

Tematyka posiedzenia:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RO Zagórska - Północ.
  2. Informacja na temat problemu zgłoszonego przez mieszkańców I klatki budynku Spółdzielcza 3.
  3. Informacja dotycząca wyznaczenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.
  4. Zapoznanie się z odpowiedzią w sprawie złożonego wniosku o wykonanie modernizacji ulicy Konarskiego na odcinku od ulicy Źródłowej do Zielińskiego.
  5. Sprawy różne.
Ad. 1
Protokół z posiedzenia Rady z poprzedniego miesiąca został przyjęty jednogłośnie - Rada Osiedla nie wniosła poprawek co do treści protokołu.

Ad. 2
Rada Osiedla Zagórska – Północ zapoznała się z wnioskami przedstawionymi przez Komisję Handlu, Usług i Porządku publicznego w sprawie skargi sąsiedzkiej. Komisja przeprowadziła wizję lokalną na miejscu zdarzeń opisywanych w piśmie, jak również przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą, w której wskazano na konieczność przestrzegania obowiązujących w Spółdzielni regulaminów, w tym regulaminu porządku domowego. Niezależnie od podjętych działań Komisji, Administracja Osiedla ze swojej strony również wysłała pismo do tej osoby, wzywające do przestrzegania obowiązujących regulaminów, potwierdzające stanowisko Rady Osiedla w tym zakresie.

Ad. 3
Rada Osiedla zapoznała się z informacją Komisji GZM oraz kierownika ADM w sprawie wyznaczenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej zamieszkującej przy ul. Spółdzielczej 9. W miejscu wskazanym pierwotnie przez zainteresowana nie ma możliwości wyznaczenia takiego miejsca z uwagi na małą ilość istniejących miejsc parkingowych, jednak po przeprowadzeniu wizji lokalnej Komisja GZM wskazała na możliwość wyznaczenia takiego miejsca z drugiej strony budynku Spółdzielcza 9, od strony ulicy. Ponieważ ulica Spółdzielcza jest ulicą miejską, zatem wystosowano w tej sprawie pismo do MZD (Wydział Zarządzania Ruchem i Mobilnością) o wyznaczenie takiego miejsca. Wnioskodawczyni została poinformowana o podjętych krokach w tym zakresie.

Ad. 4
Rada Osiedla zapoznała się z odpowiedzią Zarządu na złożony wniosek o wykonanie modernizacji ulicy Konarskiego na odcinku od ulicy Źródłowej do ulicy Zielińskiego. Rada przyjęła powyższą informację do wiadomości.

Ad. 5
W sprawach różnych:

- zgłoszono pomysł wystąpienia do Klubu Seniora, żeby udostępnił swoim pracownikom możliwość korzystania z własnego parkingu na tyłach budynku, dzięki czemu zrobi się więcej miejsca na parkingu spółdzielczym dla mieszkańców okolicznych bloków,
- zgłoszono pomysł ustawienia słupka na chodniku przed budynkiem Źródłowa 21, w celu zablokowania możliwości parkowania tam pojazdów, przez co przejście tym chodnikiem jest bardzo utrudnione lub czasami wręcz niemożliwe.

Wcześniejsze posiedzenia Rady Osiedla

w górę

Adres:
ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 20
25-341 Kielce


e-mail: zagorska.polnoc@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Jan Wróblewski
Tel. 041 34-16-710

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-700Dyżury Rady Osiedla w każdy
II-gi wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Wawrzyńskiej 20 w godz. 1600 - 1700


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.


Administracja Osiedla Zagórska - Północ informuje, że w każdy trzeci wtorek miesiąca, w godzinach 15 do 17 w biurze Administracji przy ul. L. Wawrzyńskiej 20 dyżurować będzie Dzielnicowy IV Komisariatu Policji.

W wyznaczonych terminach prosimy o zgłaszanie wszelkich zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Osiedla "Zagórska - Północ".

Copyright © 2006-2015 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.