Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów


AktualnościAdministracja Osiedla zaprasza mieszkańców do aktywnego wypoczynku i korzystania z urządzeń sportowo - rekreacyjnych, które zostały zamontowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Kielce.

- siłownia zewnętrzna przy ul. Mazurskiej

- plac STREET WORKOUT przy ul. Zagórskiej

6.03.2014
Wykonane w 2018 r. elewacje budynków Spółdzielcza 3, Włoszka 3, źródłowa 21, Konarskiego 13
Wyremontowana altana przy ul. Konarskiego 9


21.07.2014 r.


ZAKOŃCZONY REMONT BOISKA


29.07.2013 r.

Obiekt jest monitorowany

Regulamin korzystania z boiska ( format PDF )Ogłoszenie

Administracja Osiedla "Zagórska Północ" KSM informuje, że został uruchomiony Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych tj. elektrośmieci, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu AGD, RTV itp.

Stały punkt nieodpłatnej zbiórki ww. odpadów znajduje się w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 ( wjazd od ul. Olszewskiego koło Chemaru - obok E C ).
Punkt jest czynny w godz. od 8oo do 14oo, w soboty od 8oo do 12oo. Informacja pod nr telefonu 041 317 58 00.

Przypominamy, że niedozwolone jest wyrzucanie sprzętów AGD i RTV pod klatki schodowe, altanki śmietnikowe i na korytarze piwniczne !


Ogłoszenie

Posiedzenia Rady Osiedla odbywają się cyklicznie w drugi wtorek każdego miesiąca od godziny 17.00 w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. L. Wawrzyńskiej 20.
Dyżur członka Rady Osiedla w drugi wtorek każdego miesiąca w godz. 16.00 - 17.00 w miejscu jak wyżej.A P E L !!!

W związku z problemem wynikającym z hodowli i dokarmiania ptactwa - Administracja Osiedla "Zagórska - Północ" zwraca się z prośbą o likwidacje ptasich gniazd i nie dokarmianie.

Skutki hodowli i dokarmianie ptactwa stały się uciążliwe dla mieszkańców sąsiednich lokali, ze względu na zanieczyszczenia parapetów okiennych, balkonów i wydobywający się z "ptasiego domostwa" fetor.

Problem hodowli i dokarmianie ptactwa polega nie tylko na ryzyku zakażenia ludzi przenoszonymi przez ptaki zarazkami chorobowymi ale również na estetykę budynków, a zawarte w odchodach kwasy i inne substancje działają bezpośrednio na materię budowlaną i mogą prowadzić do jej stopniowego niszczenia.

Dlatego jeszcze raz apelujemy do Państwa o zlikwidowanie gołębników oraz o nie dostarczanie ptactwu pożywienia.

Tylko takie działania pozwolą na wyeliminowanie niszczenia budynków oraz ryzyka utraty zdrowia ludzi.

Przypominamy również, że jako mieszkańcy Spółdzielni zobowiązani jesteśmy do przestrzegania spółdzielczych regulaminów.

W tym przypadku obowiązuje nas Regulamin użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej - paragraf 23.
Ogłoszenie

Administracja Osiedla "Zagórska - Północ" informuje, że przedmioty nadające się do ponownego użytku, tj. meble, sprzęt AGD i RTV można przekazać ludziom potrzebującym za pośrednictwem takich organizacji jak:

Caritas Diecezji Kielce - plac Jana Pawła II 3,
tel. 041-344-52-82 lub 041-344-39-86.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Studzienna 2,
tel. 041-331-25-24 lub 041-332-47-84.

Portale internetowe:
Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki www.bdr.ngo.pl
O  s  t  r  z  e  ż  e  n  i  e    !

Administracja Osiedla "Zagórska-Północ" ostrzega Mieszkańców o przypadkach domokrążców oferujących wymianę drzwi wejściowych, instalacji wodociągowej i piecyków gazowych.

Administracja ostrzega również Mieszkańców o przypadkach osób powołujących się na pracowników KSM, których celem jest wejście do mieszkania.

W sprawach wątpliwych i niejasnych prosimy kontaktować się z Administracją Osiedla tel. ( 41 )  34-16-700.

w górę

Adres:
ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 20
25-341 Kielce


e-mail: zagorska.polnoc@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Jan Wróblewski
Tel. 041 34-16-710

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-700Dyżury Rady Osiedla w każdy
pierwszy wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Wawrzyńskiej 20 w godz. 1600 - 1700


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.


Administracja Osiedla Zagórska - Północ informuje, że w każdy trzeci wtorek miesiąca, w godzinach 15 do 17 w biurze Administracji przy ul. L. Wawrzyńskiej 20 dyżurować będzie Dzielnicowy IV Komisariatu Policji.

W wyznaczonych terminach prosimy o zgłaszanie wszelkich zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Osiedla "Zagórska - Północ".

Copyright © 2006-2019 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.