Aktualności
ksm wzorowa firmaAktualnościZakład Energetyki Cieplnej informuje, że z dniem 20.09.2019 r. rozpoczął się sezon grzewczy 2019/2020. Ponadto informujemy, że większość budynków KSM wyposażona jest w automatykę pogodową, która blokuje dopływ ciepła powyżej temperatury zewnętrznej 12 - 13° C. W efekcie tego pomimo rozpoczęcia sezonu grzewczego, na skutek występowania temperatur zewnętrznych w ciągu dnia powyżej 12° C, należy spodziewać się przerw w dostawie ciepła do poszczególnych budynków.


Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Członka Zarządu KSM.


Na podstawie ust. 15 Wymagań postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Członka Zarządu KSM, stanowiących załącznik do Uchwały nr 39/2019 Rady Nadzorczej KSM z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie wymagań postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Członka Zarządu KSM (z późn. zm.) niniejszym informuje się, że:

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, w tajnym głosowaniu, Rada Nadzorcza Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej dokonała wyboru Pani Anny Tłuszcz na Prezesa Zarządu Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Członka Zarządu KSM.

Pani Anna Tłuszcz została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Członka Zarządu KSM z dniem 16 września 2019 roku.

09.03.2018


CIEPŁA WODA BEZ PIECYKA - informacja w sprawie przejścia z dotychczasowego indywidualnego przygotowania ciepłej wody w piecykach gazowych na system ogrzewania wody bytowej energią z osiedlowej sieci ciepłowniczej poprzez zmodernizowanie istniejących wymiennikowni w budynkach.
nowe zasady segregacji odpadów

Zmiana sytemu odbioru odpadów w Kielcach - najczęstsze pytaniaW trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Spółdzielni pod tym linkiem znajdą Państwo informacje o nowych narzędziach Policji jakimi są aplikacje: Moja Komenda oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

29.06.2016


9.12.2014

11.09.2013

Uchwała Zarządu Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach w sprawie kosztów sporządzania odpisów i kopii dokumentów na wniosek członków Spółdzielni.16.05.2013

CO DALEJ Z INSTALACJĄ AZART?

W zasobach naszej Spółdzielni w instalację AZART wyposażonych jest 57 budynków wielorodzinnych. W tym w poszczególnych osiedlach:
zasoby AZART
Wg danych operatorów telewizji kablowej - 3476 osób korzysta z telewizji kablowej, zatem ilość osób korzystających z indywidualnych anten pokojowych, satelitarnych i z instalacji AZART wynosi 1345.

Instalacja AZART została wykonana w latach 70 tych w osiedlach Sady i Sandomierskie, a w latach 80 tych w osiedlach Zagórska-Północ i Południe. Stwierdzono, że ze względu na stan techniczny instalacji nie ma możliwości podania sygnału cyfrowego za jej pośrednictwem. Nie ma też możliwości jej modernizacji.
Należałoby wykonać nową instalację zgodnie z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać instalacje telekomunikacyjne w budynkach (Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 6.11.2012 r.) w zakresie:
  • montaż masztów na dachach budynków z wieloelementowymi antenami kierunkowymi do odbioru telewizji cyfrowej,
  • wykonanie rurarzu na klatkach schodowych i wejście do mieszkań z instalacją odbiorczą zakończoną gniazdami (kabel i gniazda przystosowane do sygnału cyfrowego),
  • montaż szaf kablowych i wyposażenie ich we wzmacniacze szerokopasmowe, rozdzielacze, zasilacze i inne niezbędne urządzenia,
  • demontaż istniejących instalacji i urządzeń.
Przeprowadzono analizę kosztów wykonania nowej instalacji anten zbiorczych umożliwiających odbiór sygnału TV nadawanego cyfrowo na budynkach, w których istnieje taka instalacja. Przyjmujemy, iż faktycznie z anten zbiorczych korzysta ok. 1200 osób.
Szacunkowy koszt wykonania anten zbiorczych na 57 budynkach wyniesie 647 tys. zł, zatem przeliczając:
  1. na każde mieszkanie wyposażone w gniazdo antenowe - 134,20 zł
  2. na mieszkanie, które faktycznie korzysta z anteny zbiorczej - 539,20 zł
Ponadto zakładając, że zdecydowana większość odbiorców telewizji w tej grupie posiada telewizory starszej generacji, zatem trzeba doliczyć koszt zakupu dekodera, który kształtuje się na poziomie 120-150 zł. Należy również uwzględnić koszty konserwacji nowej instalacji, która wyniosłaby ok. 5 - 8 zł miesięcznie.
Ponieważ wszystkie budynki naszej spółdzielni wyposażone są w instalacje telewizji kablowej dwóch operatorów tj. VECTRA i UPC - Zarząd zwrócił się do nich, już w 2011 r. o przedstawienie korzystnej oferty umożliwiającej włączenie osób, dotychczas korzystających z AZART do sieci kablowej tak aby bez zakłóceń mogli przejść przez zmianę systemu nadawania.

Zaprezentowana przez jednego z operatorów oferta naszym zdaniem jest godna polecenia i przedstawia się następująco:

VECTRA S.A zapewnia odbiór programów telewizyjnych bez konieczności zakupu dekodera i zmiany telewizorów, oferuje podłączenie do sieci kablowej z aktywacją za 2 zł i odbiór niżej wymienionych 21 kanałów telewizyjnych. Abonament miesięczny wynosi 10,70 zł.

kanały platformy Vectra

Prosimy kontaktować się w tej sprawie z Biurem Obsługi Klienta VECTRA S.A. - Kielce, ul. Wesoła 5104.02.2013

GIEŁDA MIESZKANIOWA

giełda mieszkaniowa

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom członków i użytkowników lokali w zakresie zamieszczania ogłoszeń bez wychodzenia z domu oraz zwiększenia funkcjonalności serwisu internetowego Spółdzielni w dniu 30 stycznia 2013 ruszył moduł bezpłatnych ogłoszeń - Giełda Mieszkaniowa KSM. Osoby zainteresowane zamieszczeniem ogłoszenia na stronie internetowej Spółdzielni w zakresie giełdy mieszkaniowej, powinny przesłać jego treść oraz dane kontaktowe, wypełniając odpowiedni formularz na stronie internetowej www.ksm.pl oraz zapoznając się i akceptując zasady ogłoszeń giełdy mieszkaniowej.

w górę

Wyszukaj na stronie

iCzynsze
Użytkownik:
Hasło:
Stan na dzień 31.10.2019
Giełda Mieszkaniowa
Poradnik mieszkańca
Ankieta w sprawie oceny obsługi przez komórki funkcjonalne biura Zarządu KSM.

Druki wniosków do załatwienia spraw w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

Przenoszenie własności spółdzielczej w odrębne prawo własności na rzecz zainteresowanych członków.

Obowiązujące w 2019 r. stawki opłat czynszowych

Rady praktyczne - jak oszczędzać ciepło.

PORADY PRAWNE DLA POSIADACZY PSÓW

Co robić kiedy nasz sąsiad jest uciążliwy?
Najczęściej odwiedzane
Kontakt ze spółdzielnią

Druki wniosków do załatwienia spraw w KSM

Przetargi

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów

 
ubezpieczenia uniqasawoxmetronaecothermzubix
Copyright © 2006-2019 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.