Aktualności
ksm wzorowa firmaSprawozdania
Plan realizacji głównych kierunków działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Spółdzielni na 2017 r., uchwalonych przez Walnego Zgromadzenie Członków KSM.

Plan sposobów realizacji wniosków ogólnospółdzielczych zgłoszonych podczas poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków KSM w czerwcu, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 28 czerwca 2017

INFORMACJA O PRZEBIEGU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2017 r.

PLAN sposobów realizacji wniosków pod adresem Administracji Osiedli, zgłoszonych podczas poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków KSM w czerwcu 2017.

List polustracyjny Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie w sprawie wyników lustracji pełnej działalności KSM za lata 2013 - 2015.


Wyszukaj na stronie

iCzynsze
Użytkownik:
Hasło:
Stan na dzień 31.01.2018
Giełda Mieszkaniowa
Poradnik mieszkańca
Ankieta w sprawie oceny obsługi przez komórki funkcjonalne biura Zarządu KSM.

Druki wniosków do załatwienia spraw w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

Przenoszenie własności spółdzielczej w odrębne prawo własności na rzecz zainteresowanych członków.

Obowiązujące w 2018 r. stawki opłat czynszowych

Co każdy mieszkaniec wiedzieć powinien ?

Rady praktyczne - jak oszczędzać ciepło.

PORADY PRAWNE DLA POSIADACZY PSÓW
Najczęściej odwiedzane
Kontakt ze spółdzielnią

Co każdy mieszkaniec wiedzieć powinien ?

Druki wniosków do załatwienia spraw w KSM

Przetargi

 
ubezpieczenia uniqasawoxmetronaecothermzubix
Copyright © 2006-2017 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.