Aktualności
ksm wzorowa firmaPRZETARGI

   wynajem lokali   

   oferty sprzedaży    

   nieodpłatne przekazanie    


06.08.2018


Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetarg ograniczony do firm z siedzibą w województwie świętokrzyskim na dostawę miału węglowego do kotłowni Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Bliższych informacji udziela Zakład Energetyki Cieplnej Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Konarskiego 14 w Kielcach w godzinach od 9oo-tej do 13oo-tej. tel. 41 34 15 500 .

Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe w Punkcie Informacyjno Obsługowym Spółdzielni pok. nr 12 w cenie 100 zł + 23 %VAT tj: 123,00 zł. brutto za każdą specyfikację po uprzednim dokonaniu przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni nr 18 1020 2629 0000 9302 0009 1348 i okazaniu dowodu przelewu.

Przetarg odbędzie się 20 sierpnia 2018 r.- o godz. 1000 w siedzibie KSM - ul. Kujawska 26 pok. nr 32 II piętro.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn


02.05.201815.01.2018


Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa wynajmie od 01.04.2018r. lokal użytkowy o pow. 132,00m2, położony przy ul.śląskiej 10 w Kielcach.

Składanie ofert na adres: 25 - 344 Kielce, ul. Kujawska 26. Informacje pod numerem tel. 510 490 764 lub w siedzibie Spółdzielni pokój nr 43.


17.10.2017O G Ł O S Z E N I E

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kielcach oferuje usługi wynajmu koparko - ładowarki marki "Caterpilar" 438C'' z operatorem.

Cena roboczogodziny 80,00 zł netto. W Przypadku większego zakresu robót lub dłuższego korzystania ze sprzętu istnieje możliwość negocjacji ceny.

W sprawie wynajmu kontakt pod numerem telefonu 0-41 34 15 500.


w górę

Wyszukaj na stronie

iCzynsze
Użytkownik:
Hasło:
Stan na dzień 31.07.2018
Giełda Mieszkaniowa
Poradnik mieszkańca
Ankieta w sprawie oceny obsługi przez komórki funkcjonalne biura Zarządu KSM.

Druki wniosków do załatwienia spraw w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

Przenoszenie własności spółdzielczej w odrębne prawo własności na rzecz zainteresowanych członków.

Obowiązujące w 2018 r. stawki opłat czynszowych

Co każdy mieszkaniec wiedzieć powinien ?

Rady praktyczne - jak oszczędzać ciepło.

PORADY PRAWNE DLA POSIADACZY PSÓW
Najczęściej odwiedzane
Kontakt ze spółdzielnią

Co każdy mieszkaniec wiedzieć powinien ?

Druki wniosków do załatwienia spraw w KSM

Przetargi

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów

 
ubezpieczenia uniqasawoxmetronaecothermzubix
Copyright © 2006-2017 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.