Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Tematyka posiedzeń Rady Osiedla

Informacja dotycząca tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Sandomierskie"
w dniu 19.09.2017 r.

Tematyka posiedzenia:
  1. Zaopiniowanie sprawozdania Osiedlowego Klubu Kultury "Słoneczko" KSM z Nieobozowej Akcji Letniej 2017.
  2. Wstępnie założenia do planu remontowego Osiedla "Sandomierskie" na 2018 r.
  3. Sprawy różne.

W posiedzeniu nie uczestniczył jeden członek Rady Osiedla.

Ad. 1. Rada Osiedla "Sandomierskie" KSM po zapoznaniu się ze sprawozdaniem OKK "Słoneczko" KSM z organizacji Nieobozowej Akcji Letniej pt. "Lato z Przygodą 2017" przeprowadzonej przez klub w dniach 31.07.2017 - 25.08.2017 r., wyraziła pozytywną opinię na temat w/w sprawozdania z rozliczeniem finansowym Akcji.

Ad. 2. Ze względu na brak informacji o przyznanych środkach finansowych na cele remontowe i zmianę ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych m. in. w zakresie ewidencjonowania wpływów i wydatków na poszczególne nieruchomości, Rada na chwilę obecną nie opracowała założeń do planu remontów.

Ad. 3. W sprawach różnych Rada Osiedla:
- pozytywnie zaopiniowała 2. wnioski o wynajem pomieszczeń/powierzchni wspólnego użytkowania, stanowiących części nieruchomości wspólnej,
- zapoznała się z kolejnym pismem MZD Kielce w sprawie wyznaczenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej w pobliżu budynku usytuowanego przy ul. Dalekiej 25 w Kielcach i wyraziła swoje stanowisko w sprawie,
- pozytywnie zaopiniowała protokół Komisji GZM Rady Osiedla "Sandomierskie" z dnia 12.09.2017 r. spisany w związku z oceną wykonania remontu parkingu zlokalizowanego przy ul. Romualda 4 i zalecenie Komisji, że Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji uzupełni spoinowanie piaskiem nowej nawierzchni z bloczków betonowych,
- wytypowała działaczy społecznych z Osiedla "Sandomierskie" do nadania odznak Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego. Omówienie uzasadnień zaproponowanych kandydatów do otrzymania w/w branżowego odznaczenia, odbędzie się na kolejnym posiedzeniu Rady Osiedla,
- zaproponowała, by przed rozpoczęciem sezonu grzewczego centralnego ogrzewania, każdorazowo wywieszać ogłoszenia na klatkach schodowych z podaniem numeru telefonu, na który należy zgłaszać awarie.


Wcześniejsze posiedzenia Rady Osiedla

w górę

Adres:
ul. Ceglana 14
25-322 Kielce


e-mail: sandomierskie@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Piotr Mołdoch
Tel. 041 34-16-750

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-760
tel. 041 34-16-770


telefon dyżurny po godz. pracy Administracji:
041 34-16-800


Dyżury Rady Osiedla w każdy
trzeci wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Ceglanej 14 w godz. 1600 - 1700
Harmonogram dyżurów


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.

Copyright © 2006-2015 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.