Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów


Tematyka posiedzeń Rady Osiedla

Informacja dotycząca tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Sandomierskie"
w dniu 24.04.2018 r.

Tematyka posiedzenia:
  1. Przegląd Osiedla pod kątem zwiększenia miejsc parkingowych.
  2. Przyjęcie protokołu i wniosków z poprzedniego posiedzenia.
  3. Przygotowanie do Walnego Zgromadzenia Członków w Osiedlu "Sandomierskim"- opracowanie sprawozdania z działalności Rady Osiedla..
  4. Omówienie zasadności zastosowania paneli fotowoltaicznych przetwarzających promieniowanie słoneczne na energię elektryczną- jeśli zaproszona osoba weźmie udział.
  5. Sprawy bieżące.

W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków RO oraz kierownik AOIV p. Piotr Mołdoch a także p. Lidia Bernatek, kierownik OKK KSM "Słoneczko".

Ad. 1. Rada Osiedla "Sandomierskie" KSM po przeglądzie terenów Osiedla "Sandomierskie" zaproponowała utworzenie dodatkowych stanowisk parkingowych oraz wyznaczenie jednego miejsca dla uprawnionych osób niepełnosprawnych.

Ad. 2. Pozytywnie zaopiniowano protokół i wnioski z poprzedniego posiedzenia Rady.

Ad. 3. Rada Osiedla "Sandomierskie" KSM w związku ze zbliżającym się Walnym Zgromadzeniem Członków KSM na posiedzeniu plenarnym kontynuowała prace nad sprawozdaniem.

Ad.4 Temat dotyczący zasadności zastosowania paneli fotowoltaicznych przetwarzających promieniowanie słoneczne na energię elektryczną nie został omówiony, gdyż zaproszeni goście nie przybyli na zebranie.

Ad.5 W sprawach bieżących Rada Osiedla:
a) Rada Osiedla "Sandomierskie" KSM pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez kierowniczkę OKK "Słoneczko" p. Lidię Bernatek program festynu osiedlowego pod hasłem "Wszyscy Razem z okazji 60-lecia KSM", który odbędzie się dnia 26.05.2018 r. na terenie Osiedla "Sandomierskie".
b) Rada Osiedla "Sandomierskie" KSM rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała wnioski trzech Członków Spółdzielni KSM, w sprawie wynajmu pomieszczeń stanowiących część nieruchomości wspólnej z przeznaczeniem na cele związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego.
c) Rada Osiedla "Sandomierskie" KSM rozpatrzyła wniosek, mieszkańca z budynku Sandomierska 160 w sprawie wyznaczenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.

Wcześniejsze posiedzenia Rady Osiedla

w górę

Adres:
ul. Ceglana 14
25-322 Kielce


e-mail: sandomierskie@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Piotr Mołdoch
Tel. 041 34-16-750

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-760
tel. 041 34-16-770


telefon dyżurny po godz. pracy Administracji:
041 34-16-800


Dyżury Rady Osiedla w każdy
trzeci wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Ceglanej 14 w godz. 1600 - 1700
Harmonogram dyżurów


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.

Copyright © 2006-2015 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.