Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów


Tematyka posiedzeń Rady Osiedla

Informacja dotycząca tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Sandomierskie"
w dniu 22.02.2018 r.

Tematyka posiedzenia:
  1. Przyjęcie protokołu i wniosków z poprzedniego posiedzenia.
  2. Spotkanie z przewodniczącym Rady Nadzorczej KSM p. Ryszardem Piotrowskim.
  3. Zatwierdzenie planu finansowego OKK Słoneczko.
  4. Sprawozdanie z realizacji planu remontów Osiedla IV za rok 2017.
  5. Zatwierdzenie planów pracy komisji RO: GZM, Handlu, Usług i Porządku Publicznego oraz Kultury i Opieki Społecznej na rok 2018
  6. Sprawy bieżące.

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Rady. Gościnnie w posiedzeniu uczestniczyli p. Lidia Bernatek - kierownik klubu Słoneczko oraz przewodniczący Rady Nadzorczej KSM p. Ryszard Piotrowski.

Ad. 1. Pozytywnie zaopiniowano protokół i wnioski z poprzedniego posiedzenia Rady.

Ad. 2. RO z Przewodniczącym Rady Nadzorczej KSM p. Ryszardem Piotrowskim omówiła: kryteria kolejności robót remontowych, uregulowanie spraw własnościowych gruntów pod ul. Legnicką od ul. Romualda do ul. Wiejskiej oraz o planach wprowadzenia instalacji ciepłej wody w budynkach Spółdzielni

Ad. 3. Pozytywnie zaopiniowano plan finansowy OKK Słoneczko.

Ad.4 RO zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji planu remontów Osiedla IV za rok 2017.

Ad.5 Zatwierdzono plany pracy komisji RO: GZM, Handlu, Usług i Porządku Publicznego oraz Kultury i Opieki Społecznej na rok 2018.

Ad. 6. W sprawach różnych Rada Osiedla:
-Przedstawicielka RO przedstawiła raport z postępowania komisji przetargowej w sprawie wyboru wykonawców robót remontowych budowlanych na osiedlu Sandomierskie.
- pozytywnie zaopiniowano kandydaturę p. Marcina Lachowskiego na stanowisko zastępcy kierownika administracji osiedla Sandomierskie KSM.
- pozytywnie zaopiniowała podanie mieszkańca z ul. Dalekiej 21 o wynajem pomieszczenia dodatkowego w piwnicy.
- zapoznała się z wnioskami o wynajem pomieszczeń pozsypowych w budynku Romualda 2, powstałych po wyburzeniu dobudowanych lokali użytkowych. Zdecydowano, że po wyremontowaniu w/w pomieszczeń na chwilę obecną nie należy ich wynajmować. Po zakończeniu robót budowlanych na budynku Rada podejmie ostateczną decyzję o ich przeznaczeniu.

Wcześniejsze posiedzenia Rady Osiedla

w górę

Adres:
ul. Ceglana 14
25-322 Kielce


e-mail: sandomierskie@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Piotr Mołdoch
Tel. 041 34-16-750

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-760
tel. 041 34-16-770


telefon dyżurny po godz. pracy Administracji:
041 34-16-800


Dyżury Rady Osiedla w każdy
trzeci wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Ceglanej 14 w godz. 1600 - 1700
Harmonogram dyżurów


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.

Copyright © 2006-2015 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.