Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów


Tematyka posiedzeń Rady Osiedla

Informacja dotycząca tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Sandomierskie"
w dniu 10.07.2018 r.

Tematyka posiedzenia:
 1. Przyjęcie protokołu i wniosków z poprzedniego posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie planu posiedzeń Rady Osiedla "Sandomierskie" na okres od lipca do grudnia 2018 r.
 3. Zaopiniowanie:
  • - planu pracy Komisji GZM na II półrocze 2018 r.
  • - planu pracy Komisji Kultury i Opieki Społecznej na II półrocze 2018 r.
  • - ramowego planu Komisji Handlu, Usług i Porządku Publicznego na 2018 r.
 4. Przyjęcie harmonogramu dyżurów członków Rady Osiedla na okres lipiec - grudzień 2018 r.
 5. Sprawy bieżące.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków RO oraz kierownik AOIV p. Piotr Mołdoch.

Ad. 1.
Przyjęto protokół i wnioski z poprzedniego posiedzenia.

Ad. 2.
Zatwierdzono plan posiedzeń Rady Osiedla "Sandomierskie" na okres od lipca do grudnia 2018 r.

Ad. 3.
Zaopiniowano:
- plan pracy Komisji GZM na II półrocze 2018 r.
- plan pracy Komisji Kultury i Opieki Społecznej na II półrocze 2018 r.
- ramowy plan Komisji Handlu, Usług i Porządku Publicznego na 2018 r.

Ad.4.
Przyjęto harmonogram dyżurów członków Rady Osiedla na okres lipiec - grudzień 2018 r.

Ad.5.
Sprawy bieżące:
- RO wyraziła zgodę jednemu z najemców lokalu przy ul. Sandomierskiej 154, na dalszą sprzedaż alkoholu.
- RO zaopiniowała kandydaturę na stanowisko zastępcy kierownika Administracji Osiedla Sandomierskie KSM.
- RO na posiedzeniu plenarnym przyjęła do wiadomości informację dotyczącą korekty tj. ujęcia w planie remontów na 2018 r. zadania dot. utwardzenia pobocza ulicy Legnickiej na odcinku od ul. Romualda do ul. Wiejskiej płytami ażurowymi.
- RO zapoznała się z wnioskiem dot. wyrażenia zgody na dzierżawę działki znajdującej się w okolicy fontanny celem ustawienia na niej przyczepy gastronomicznej. Z uwagi na remont fontanny i terenu wokół niej, który znacznie poprawi estetykę tego miejsca członkowie Rady negatywnie zaopiniowali w/w wniosek.
Rada zaproponowała w zamian dzierżawę terenu przy ul. Romualda 3 w pobliżu Apteki.
- RO na posiedzeniu plenarnym zapoznała się z pismem dot. wniosku mieszkańców w sprawie budowy parkingu dla samochodów osobowych między budynkiem Daleka 21 a ul. Legnicką. Członkowie Rady, nie wyrażają zgody na budowę parkingu w w/w miejscu.
- RO odbyła dyskusję dotyczącą problemu z gołębiami, które zanieczyszczają przestrzeń miejską oraz budynki na Osiedlu.

Wcześniejsze posiedzenia Rady Osiedla

w górę

Adres:
ul. Ceglana 14
25-322 Kielce


e-mail: sandomierskie@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Piotr Mołdoch
Tel. 041 34-16-750

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-760
tel. 041 34-16-770


telefon dyżurny po godz. pracy Administracji:
041 34-16-800


Dyżury Rady Osiedla w każdy
trzeci wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Ceglanej 14 w godz. 1600 - 1700
Harmonogram dyżurów


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.

Copyright © 2006-2015 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.