Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów


Tematyka posiedzeń Rady Osiedla

Informacja dotycząca tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Sady" w dniu 11.09.2018r.

Tematyka posiedzenia
  1. Przyjęcie porządku obrad plenarnego posiedzenia Rady Osiedla.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Informacja o realizacji zadań gospodarczo-finansowych w KSM za I półrocze 2018r.
  4. Sprawozdanie Kierownika OKK "Polonez" o organizacji wypoczynku młodzieży szkolnej w ramach Akcji Lato 2018r.
  5. Zaopiniowanie perspektywicznego planu remontów Osiedla "Sady" na lata 2018 - 2021.
  6. Sprawy różne.


Ad. 1 i 2

Rada Osiedla nie wniosła uwag do porządku obrad i protokołu z poprzedniego zebrania.

Ad. 3

Przewodniczący Rady Osiedla przedłożył informację o realizacji planu gospodarczo - finansowego KSM. Przedstawił wyniki ekonomiczne za I półrocze 2018r. w następujących obszarach:
a) gospodarka zasobami mieszkaniowymi
b) garaże
c) lokale użytkowe i w najmie
d) produkcja i sprzedaż ciepła
e) działalność społeczno - wychowawcza.
Przewodniczący omówił także sytuację finansową Spółdzielni, realizację planu remontów za I półrocze 2018r oraz problem zadłużenia za lokale mieszkalne Os. Sady.

Ad. 4

Kierownik OKK "Polonez" p. Ewa Kraska przedstawiła sprawozdanie z Akcji Letniej 2018, którą klub przeprowadził w dniach od 02.07.do 27.07.2018r.
Zajęcia były bardzo urozmaicone, wartościowe i ciekawe. Dzieci i rodzice wyrażali zadowolenie z takiej formy wypoczynku. Akcja letnia przebiegła bezpiecznie.

Ad. 5

Rada Osiedla "Sady" pozytywnie zaopiniowała projekt planu remontów Osiedla "Sady" na lata 2019 - 2021.

Ad. 6

W sprawach różnych Rada Osiedla "Sady" rozpatrywała następujące sprawy:
a) pozytywnie zaopiniowano jeden wniosek w sprawie wynajmu pomieszczenia gospodarczego, stanowiącego część nieruchomości wspólnej,
b) pozytywnie zaopiniowano jeden wniosek w sprawie utworzenia dodatkowego miejsca do parkowania samochodów osób niepełnosprawnych na parkingu przy ul. Wiosennej 10.

Wcześniejsze posiedzenia Rady Osiedla

w górę

Adres:
ul. Wojewódzka 2
25-536 Kielce


e-mail: sady@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Mirosław Smołuch
tel. 041 34-16-510

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-520


telefon dyżurny po godz. pracy Administracji:
tel. 041 34-16-800


Dyżury Rady Osiedla w każdy
I wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Wojewódzkiej 2 w godz. 1600 - 1700
Harmonogram dyżurów


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.

Copyright © 2006-2015 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.