Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów


Tematyka posiedzeń Rady Osiedla

Informacja dotycząca tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Sady" w dniu 10.04.2018r.

Tematyka posiedzenia
  1. Przyjęcie porządku obrad plenarnego posiedzenia Rady Osiedla.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Informacja o realizacji planu gospodarczo - finansowego Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2017.
  4. Informacja dotycząca propozycji zmian w projekcie Statutu Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Autorem ww. propozycji jest Komisja Statutowa powołana przez Radę Nadzorczą KSM.
  5. Informacja o przyjętych przez Radę Nadzorczą KSM "Kryteriach dotyczących ustalenia kolejności robót remontowych w zasobach Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej".
  6. Sprawy różne.


Ad. 1 i 2

Nie wniesiono uwag do porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Ad. 3

Przewodniczący Rady Osiedla przedstawił informację z realizacji planu gospodarczo - finansowego KSM za 2017 rok.
Łączne koszty eksploatacji i utrzymania 71 nieruchomości mieszkaniowych w roku 2017 wyniosły 39.189.206 zł i były wyższe od poniesionych kosztów za 2016 o 1.036.280 zł tj. o 2,7%.
Uzyskane przychody to 40.694.345 zł. Nadwyżka przychodów nad kosztami wyniosła 1.505.139 zł.
Następnie Przewodniczący omówił działalność kulturalno - oświatową na przykładzie OKK "Polonez".
Sytuacja finansowa w Spółdzielni jest dobra. środki finansowe okresowo niezaangażowane w obrocie są zdeponowane na lokatach bankowych - terminowych w kilku bankach.
Plan roczny remontów w kwocie 8.640.753 zł wszystkie osiedla zrealizowały w 100%. , w tym Oś. "Sady" na kwotę - 2.027.852 zł.
Zadłużenia czynszowe w skali Spółdzielni na 31.12.2017r. wynosiły 2.930.882 zł. W Osiedlu "Sady" - 428.417 zł i w stosunku do 31.12.2016r. wzrosły o 21.660 zł. Niepokoi zadłużenie mieszkańców posiadających prawo odrębnej własności. W Oś. "Sady" na 495 mieszkań zalega 163 mieszkańców na kwotę 91.296 zł. Zadłużenia czynszowe lokali użytkowych w Osiedlu "Sady" wynoszą 81.303 zł.

Ad. 4

Przewodniczący Rady Osiedla poinformował, że w dniu 20.07.2017r. ukazała się nowelizacja Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych. Każda ze Spółdzielni jest zobligowana do dostosowania swoich Statutów. Rada Nadzorcza powołała Komisję Statutową, która przygotowała projekt Statutu. Projekt musi być przedstawiony podczas obrad każdej części Walnego Zgromadzenia i zarejestrowany w Sądzie. Poszczególne Rady Osiedli wniosły swoje uwagi i propozycje do Statutu.

Ad. 5

Przewodniczący Rady Osiedla poinformował, że Rada Nadzorcza zatwierdziła kryteria przy ustalaniu kolejności robót remontowych budynków w zasobach KSM.
Podzielono je na 4 grupy:
I. Kryterium bezpieczeństwa.
II. Kryterium finansowe.
III. Kryterium techniczno- wizualne.
IV. Kryterium oceny Rady Osiedla.
Każde z kryteriów zostało szczegółowo omówione.

Ad. 6

W sprawach różnych omówiono następujące sprawy:
a) negatywnie zaopiniowano jeden wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie miejsca w budynkach pod gabloty reklamowe,
b) pozytywnie zaopiniowano jeden wniosek, w sprawie zawarcia umowy najmu terenu na czas nieokreślony,
c) pozytywnie zaopiniowano jeden wniosek, w sprawie zawarcia umowy najmu pomieszczenia gospodarczego, negatywnie zaopiniowano trzy wnioski.
d) rozpoznano skargę mieszkańców z budynku Wiosenna 3 na zachowanie sąsiadów
e) omówiono problemy zgłoszone przez jednego z mieszkańców budynku Nowowiejska 5 podczas dyżuru członka Rady Osiedla.

Wcześniejsze posiedzenia Rady Osiedla

w górę

Adres:
ul. Wojewódzka 2
25-536 Kielce


e-mail: sady@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Mirosław Smołuch
tel. 041 34-16-510

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-520


telefon dyżurny po godz. pracy Administracji:
tel. 041 34-16-800


Dyżury Rady Osiedla w każdy
I wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Wojewódzkiej 2 w godz. 1600 - 1700
Harmonogram dyżurów


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.

Copyright © 2006-2015 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.