Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Tematyka posiedzeń Rady Osiedla

Informacja dotycząca tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Sady" w dniu 04.01.2018r.

Tematyka posiedzenia
  1. Przyjęcie porządku obrad plenarnego posiedzenia Rady Osiedla.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Przyjęcie planu pracy Rady Osiedla na okres: styczeń - maj 2018.
  4. Zaopiniowanie sprawozdania Kierownika Osiedlowego Klubu Kultury "Polonez" z działalności w roku 2017.
  5. Przyjęcie planu pracy OKK "Polonez" na 2018 rok.
  6. Przyjęcie planu pracy na Akcję Zimową 2018 rok.
  7. Sprawy różne.


Ad. 1 i 2

Rada Osiedla nie wniosła uwag do porządku obrad i protokołu z poprzedniego zebrania.

Ad. 3

Rada Osiedla "Sady" jednogłośnie przyjęła do realizacji plan pracy na okres od stycznia do maja 2018r.

Ad. 4, 5, 6

Rada Osiedla "Sady" pozytywnie zaopiniowała:
1) Sprawozdanie z działalności Klubu "Polonez" za 2017 rok
2) Plan pracy Klubu "Polonez" na rok 2018
3) Plan pracy Klubu "Polonez" na Akcję Zimową 2018 rok.

Ad. 7

a) Rada Osiedla "Sady" przeanalizowała wniosek Zarządu Spółdzielni w sprawie kryteriów przy ustalaniu kolejności robót dociepleniowych i innych prac remontowych oraz zaproponowała podział procentowy na poszczególne kryteria.
b) Przewodniczący Rady Osiedla zapoznał Radę z pismem Prezesa Zarządu KSM p. Piotra Wójcika w sprawie przekazania propozycji - sugestii poprawek do Statutu KSM w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. w sprawie zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo Spółdzielcze.

Wcześniejsze posiedzenia Rady Osiedla

w górę

Adres:
ul. Wojewódzka 2
25-536 Kielce


e-mail: sady@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Mirosław Smołuch
tel. 041 34-16-510

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-520


telefon dyżurny po godz. pracy Administracji:
tel. 041 34-16-800


Godziny pracy kasy
poniedziałek - od 8:00 do 15:00
środa - od 11:00 do 17:00
piątek - od 8:00 do 15:00


Dyżury Rady Osiedla w każdy
I wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Wojewódzkiej 2 w godz. 1600 - 1700
Harmonogram dyżurów


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.

Copyright © 2006-2015 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.