Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów


Tematyka posiedzeń Rady Osiedla

Informacja dotycząca tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Sady" w dniu 09.05.2018r.

W zebraniu uczestniczył Przewodniczący Rady Nadzorczej Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej p. Ryszard Piotrowski oraz członkowie p. Zdzisław Gawior, p. Maria Panajotow, p. Barbara Ołtarzewka.

Tematyka posiedzenia
  1. Przyjęcie porządku obrad plenarnego posiedzenia Rady Osiedla.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Zapoznanie się z Uchwałą Rady Nadzorczej o przeprowadzeniu cząstkowych Walnych Zgromadzeń Członków Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Osiedla za rok 2017.
  5. Sprawy różne.


Ad. 1 i 2

Nie wniesiono uwag do porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Ad. 3

Przewodniczący Rady Osiedla zapoznał zebranych z Uchwałą nr 6 Rady Nadzorczej KSM z dn. 28.03.2018r. w sprawie organizacji Walnego Zgromadzenia Członków Kieleckiej Spółdzielni w 2018r. Przedstawił terminarz cząstkowych Walnych Zgromadzeń oraz projekt porządku obrad, który będzie obowiązywać na każdej części WZ. Następnie Przewodniczący objaśnił sposób organizacji i tryb pracy każdej części Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z Ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych, członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka.

Ad. 4

Przewodniczący Rady Osiedla przedstawił propozycję sprawozdania Rady Osiedla "Sady" z działalności w roku 2017.
Sprawozdanie zawiera nast. informacje:
1. Tematyka posiedzeń Rady Osiedla.
2. Realizacja planu remontów zasobów mieszkaniowych w roku 2017.
3. Plan remontów zasobów mieszkaniowych w roku 2018.
4. Zadłużenia w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe.
Rada Osiedla przyjęła sprawozdanie bez zastrzeżeń.

Ad. 5

W sprawach różnych omówiono następujące sprawy:
a) pozytywnie zaopiniowano propozycję stawek za zajęcia, które będą prowadzone przez Osiedlowy Klub Kultury "Polonez" w czasie Akcji Letniej 2018r.,
b) Kierownik Administracji zapoznał zebranych z wyciągiem z przyjętego przez Radę Nadzorczą KSM w dn. 26.04.2018r. protokołu z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej KSM w dniu 28 marca 2018r., dotyczącym zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą kryteriów przy ustalaniu kolejności robót dociepleniowych budynków i innych robót remontowych w zasobach KSM.
c) pozytywnie zaopiniowano jeden wniosek, w sprawie zawarcia umowy najmu pomieszczenia gospodarczego,
d) pozytywnie zaopiniowano wniosek w sprawie wyrażenia zgody na sezonową sprzedaż truskawek,
e) rozpoznano skargę mieszkanki z budynku Nowowiejska 22 na zachowanie sąsiadów.

Wcześniejsze posiedzenia Rady Osiedla

w górę

Adres:
ul. Wojewódzka 2
25-536 Kielce


e-mail: sady@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Mirosław Smołuch
tel. 041 34-16-510

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-520


telefon dyżurny po godz. pracy Administracji:
tel. 041 34-16-800


Dyżury Rady Osiedla w każdy
I wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Wojewódzkiej 2 w godz. 1600 - 1700
Harmonogram dyżurów


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.

Copyright © 2006-2015 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.