Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów


Tematyka posiedzeń Rady Osiedla

Informacja dotycząca tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Zagórska - Południe"
w dniu 13. 03. 2018 r.W zebraniu uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Osiedla.
Tematyka posiedzenia:
  1. Uchwalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Sprawy różne.

Ad. 1,2
Przewodniczący zapoznał zebranych z protokołem z poprzedniego posiedzenia, który został zaopiniowany pozytywnie i porządkiem obrad obowiązujący na posiedzeniu w dniu 13. 03. 2018 r.

Ad. 3.
Rada Osiedla zapoznała się:
- z wnioskiem złożonym podczas przyjęcia członka Rady Nadzorczej KSM w dniu 06. 02. 2018 r. oraz pismem mieszkańców bloku z dnia 23. 02. 2018 r., które dotyczyło zakwalifikowania budynku przy ul. Karłowicza 15 do robót termo modernizacyjnych w najbliższych planach remontów.

W sprawach różnych członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali:
- sprawozdanie z "Akcji Zima" 2018 r. przedstawionego wraz z informacją finansową O.K.K Miniatura Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wcześniejsze posiedzenia Rady Osiedla

w górę

Adres:
ul. Zagórska 42
25-368 Kielce


e-mail: zagorska.poludnie@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Jacek Pałac
Tel. 041 34-16-590

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-560Dyżury Rady Osiedla w każdy
II-gi wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Zagórskiej 42 w godz. 1600 - 1700


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.

Copyright © 2006-2015 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.