Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Tematyka posiedzeń Rady Osiedla

Informacja dotycząca tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Zagórska - Południe"
w dniu 13.12.2017 r.W zebraniu uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Osiedla.
Tematyka posiedzenia:
  1. Uchwalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie wniosków Komisji.
  4. Sprawy różne.

Ad. 1
Przewodniczący Rady Osiedla zapoznał zebranych z obowiązującym porządkiem obrad, który został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich członków.

Ad. 2.
Przewodniczący otworzył posiedzenie zapoznając zebranych z protokółem z poprzedniego posiedzenia, do którego członkowie Rady nie wnieśli uwag.

Ad. 3, 4.
Rada Osiedla "Zagórska - Południe" zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała:
1. Pismo Działu Technicznego Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 22. 11. 2017 r. znak TE-51/851/2017 dotyczące wstawienia pojemników na terenie osiedla Zagórska - Południe do prowadzenia Akcji Pomaganie przez Ubranie przez firmę 3R Recicling Solutions Sp. z o. o z siedzibą Milejów, ul. Partyzantów 11 - wyrażając zgodę na wstawienie jednego pojemnika w pobliżu ul. Bohaterów Warszawy 5 (teren przy garażach ul. Chopina 5).
2. wniosek Pana Dariusza Kubca najemcy lokalu użytkowego przy ul. Zagórskiej 62 w Kielcach dotyczący poszerzenia oferty o artykuły zoologiczne i kontynuowanie działalności w lokalu.

Wcześniejsze posiedzenia Rady Osiedla

w górę

Adres:
ul. Zagórska 42
25-368 Kielce


e-mail: zagorska.poludnie@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Jacek Pałac
Tel. 041 34-16-590

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-560Dyżury Rady Osiedla w każdy
II-gi wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Zagórskiej 42 w godz. 1600 - 1700


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.

Copyright © 2006-2015 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.