Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów


Tematyka posiedzeń Rady Osiedla

Informacja dotycząca tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Zagórska - Południe"
w dniu 11. 09. 2018 r.


Tematyka posiedzenia:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie planu remontów Osiedla Zagórska - Południe na lata 2019 - 2021r.
  3. Propozycja integracji mieszkańców osiedla.
  4. Informacja o wynikach przygotowań do "Festynu Rodzinnego"
  5. Rozpatrzenie wniosków Komisji.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady został przyjęty jednogłośnie - Rada Osiedla nie wniosła poprawek co do treści protokołu.

Ad. 2
Rada Osiedla "Zagórska - Południe" pozytywnie zaopiniowała perspektywiczny plan remontów osiedla "Zagórska - Południe" na lata 2019 - 2021.

Ad. 3.Punkt zdjęty z porządku obrad.


Ad. 4.
Szczegółowy program przebiegu Festynu Rodzinnego organizowanego przez Osiedlowy Klub Kultury Miniatura w dniu 16.09.2018 r (niedziela) w godz. 14.00 - 17.00 na terenie Mini Parku został pozytywnie zaopiniowany przez zebranych członków Rady Osiedla.

Ad. 5.
Do komisji problemowych Rady Osiedla nie wpłynęły żadne wnioski do rozpatrzenia.

Wcześniejsze posiedzenia Rady Osiedla

w górę

Adres:
ul. Zagórska 42
25-368 Kielce


e-mail: zagorska.poludnie@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Jacek Pałac
Tel. 041 34-16-590

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-560Dyżury Rady Osiedla w każdy
II-gi wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Zagórskiej 42 w godz. 1600 - 1700


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.

Copyright © 2006-2015 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.