Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów


Tematyka posiedzeń Rady Osiedla

Informacja dotycząca tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Zagórska - Południe"
w dniu 08. 05. 2018 r.W zebraniu uczestniczył Przewodniczący Rady Nadzorczej Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej p. Ryszard Piotrowski oraz wszyscy członkowie Rady Osiedla "Zagórska - Południe".
Tematyka posiedzenia:
  1. Uchwalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Zapoznanie się z Uchwałą Rady Nadzorczej o przeprowadzeniu cząstkowych Walnych Zgromadzeń Członków Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  4. Rozpatrzenie wniosków Komisji problemowych Rady Osiedla.
  5. Sprawy różne.

Ad. 1,2
Wszyscy zebrani członkowie Rady Osiedla pozytywnie zaopiniowali protokół z poprzedniego posiedzenia i obowiązujący porządek obrad.

Ad. 3.
Przewodniczący Rady Osiedla zapoznał zebranych z Uchwałą nr 6 Rady Nadzorczej KSM z dn. 28.03.2018r. w sprawie organizacji Walnego Zgromadzenia Członków Kieleckiej Spółdzielni w 2018r. Przedstawił terminy zebrań każdej części Walnych Zgromadzeń oraz projekt porządku obrad, który będzie obowiązywać na każdej części WZ.

Ad. 4.
Do Komisji problemowych Rady Osiedla nie wpłynęły żadne wnioski do rozpatrzenia.

Ad. 5.
W sprawach różnych Rada Osiedla zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała: - założenia programowe Nieobozowej Akcji Lato 2018 r. oraz propozycję odpłatności za udział w zajęciach klubowych.

Wcześniejsze posiedzenia Rady Osiedla

w górę

Adres:
ul. Zagórska 42
25-368 Kielce


e-mail: zagorska.poludnie@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Jacek Pałac
Tel. 041 34-16-590

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-560Dyżury Rady Osiedla w każdy
II-gi wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Zagórskiej 42 w godz. 1600 - 1700


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.

Copyright © 2006-2015 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.