Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów


Tematyka posiedzeń Rady Osiedla

Informacja dotycząca tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Zagórska - Północ" w dniu 13.03.2018r.

Tematyka posiedzenia:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RO Zagórska - Północ.
  2. Zaopiniowanie sprawozdania z Akcji Zima 2018 OKK Miniatura.
  3. Zapoznanie się z pismem firmy UP-Telecom w sprawie montażu mikrostacji na dachu budynków Kujawska 19 oraz Konarskiego 16.
  4. Ustalenie terminu przeglądu wiosennego.
Ad. 1
Rada nie wniosła poprawek co do treści protokołu.

Ad. 2
Rada Osiedla zapoznała się ze sprawozdaniem merytorycznym wraz z informacją finansową OKK Miniatura w sprawie przeprowadzonych w dniach 12 - 23. 02.2018 r. zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji "Zima 2018". Zgodnie z założeniami organizacyjno - programowymi przyjmowano uczestników na tygodniowe turnusy. W akcji Zima 2018 uczestniczyło 19 osób. Zajęcia odbywały się w godzinach 8.00 - 16.00. Zastosowano opłaty zatwierdzone przez Zarząd KSM, tj:
- dla członków Spółdzielni stawka brutto 110 zł/ tydzień (22 zł dziennie)
- dla pozostałych 130 zł / tydzień (26 zł dziennie).
Rada Osiedla zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z Akcji Zima 2018 wraz z informacją finansową OKK Miniatura.

Ad. 3
Rada Osiedla zapoznała się z pismem firmy "UP - Telecom" w sprawie wyrażenia zgody na montaż mikrostacji wzmacniającej sygnał sieci Play na budynku Kujawska 19 oraz Konarskiego 16. Firma proponowała spisanie umowy na okres 10 lat, obejmującą najem fragmentu dachu pod montaż stacji telefonii komórkowej, składającej się ze wsporników antenowych, instalacji antenowej oraz urządzeń sterujących. Rada Osiedla po dyskusji zaopiniowała negatywnie podanie Firmy "UP - Telecom" w tej sprawie.

Ad. 4
Ustalono termin przeglądu wiosennego osiedla na dzień 5 kwietnia na godzinę 13.00. Propozycja została przyjęta jednogłośnie.

Wcześniejsze posiedzenia Rady Osiedla

w górę

Adres:
ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 20
25-341 Kielce


e-mail: zagorska.polnoc@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Jan Wróblewski
Tel. 041 34-16-710

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-700Dyżury Rady Osiedla w każdy
II-gi wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Wawrzyńskiej 20 w godz. 1600 - 1700


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.


Administracja Osiedla Zagórska - Północ informuje, że w każdy trzeci wtorek miesiąca, w godzinach 15 do 17 w biurze Administracji przy ul. L. Wawrzyńskiej 20 dyżurować będzie Dzielnicowy IV Komisariatu Policji.

W wyznaczonych terminach prosimy o zgłaszanie wszelkich zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Osiedla "Zagórska - Północ".

Copyright © 2006-2015 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.