Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów


Tematyka posiedzeń Rady Osiedla

Informacja dotycząca tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Zagórska - Północ" w dniu 10.04.2018r.

Tematyka posiedzenia:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RO Zagórska - Północ.
  2. Zaopiniowanie wniosku kier. OKK Miniatura w sprawie zmiany stawek za zajęcia gimnastyczne.
  3. Rozpatrzenie wniosku p. Roberta Machejko w sprawie dzierżawy gruntu pod kiosk owocowo - warzywny.
  4. Rozpatrzenie wniosku p. Jarosława Fireckiego w sprawie dzierżawy miejsca w budynkach osiedlowych pod gabloty reklamowe.
  5. Sprawy różne.
Ad. 1
Rada nie wniosła poprawek co do treści protokołu.

Ad. 2
Rada Osiedla zapoznała się z przedstawionym przez kierowniczkę OKK Miniatura wnioskiem w sprawie zmiany stawek za zajęcia gimnastyczne prowadzone od 1 kwietnia 2018 r. i proponuje, by pozostawić na nie zmienionym poziomie dotychczasową stawkę 9 zł/ godz. oraz 10 zł/ godz. dla osób, które nie mają możliwości uczestniczenia we wszystkich zaplanowanych zajęciach w miesiącu a chcą tylko wykupywać pojedyncze zajęcia wtedy kiedy mają na to czas, natomiast niezależnie od tego wprowadzić karnety miesięczne w kwotach jak we wniosku, czyli 50 zł/ mc dla członka Spółdzielni oraz 60 zł/ mc dla pozostałych uczestników zajęć.

Ad. 3
Rada Osiedla zapoznała się z wnioskiem p. Roberta Machejko, zam. przy ul. Zagórskiej 64/ 16 w Kielcach w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy ul. Mazurskiej nr dz. ewid. 1610/ 2 obręb 0017, obok posesji Mazurska 63. Jednocześnie p. Machejko prosi o wyrażenie zgody na zlokalizowanie na tym gruncie pawilonu handlowego, niezwiązanego na stałe z gruntem, gdzie będzie prowadził sprzedaż owoców i warzyw. Do swojego wniosku dołączył również mapkę z zaznaczoną lokalizacją. Rada Osiedla w głosowaniu, przy stanie 7 głosów za wnioskiem, 2 głosy wstrzymujące się - zaopiniowała pozytywnie wniosek zainteresowanego.

Ad. 4
Rada Osiedla zapoznała się z wnioskiem p. Jarosława Fireckiego w sprawie dzierżawy miejsca w budynkach osiedlowych pod gabloty reklamowe. Gabloty miałyby mieć wymiary 100 x 70 cm, miałyby być wg woli zainteresowanego umieszczone na klatkach na parterze lub w windach. Rada Osiedla z racji dużych gabarytów proponowanych gablot zaopiniowała jednogłośnie wniosek negatywnie.

Ad. 5
W sprawach różnych zmieniono pierwotnie ustalony termin przeglądu wiosennego osiedla z dnia 5 kwietnia godzina 13.00 na dzień 12 kwietnia na godzinę 10.30. Propozycja została przyjęta jednogłośnie.

Wcześniejsze posiedzenia Rady Osiedla

w górę

Adres:
ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 20
25-341 Kielce


e-mail: zagorska.polnoc@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Jan Wróblewski
Tel. 041 34-16-710

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-700Dyżury Rady Osiedla w każdy
II-gi wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Wawrzyńskiej 20 w godz. 1600 - 1700


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.


Administracja Osiedla Zagórska - Północ informuje, że w każdy trzeci wtorek miesiąca, w godzinach 15 do 17 w biurze Administracji przy ul. L. Wawrzyńskiej 20 dyżurować będzie Dzielnicowy IV Komisariatu Policji.

W wyznaczonych terminach prosimy o zgłaszanie wszelkich zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Osiedla "Zagórska - Północ".

Copyright © 2006-2015 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.