Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Tematyka posiedzeń Rady Osiedla

Informacja dotycząca tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Zagórska - Północ" w dniu 12.12.2017r.

Tematyka posiedzenia:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RO Zagórska - Północ.
  2. Rozpatrzenie prośby dotyczącej miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.
  3. Zapoznanie się z pismem mieszkańców bloków 5A, 7A, 9A, 11A przy ul. St. Kostki w sprawie docieplenia w/w budynków.
  4. Zaopiniowanie prośby firmy Recycling Solutions w sprawie ustawienia pojemników na odzież używaną na terenie osiedla.
Ad. 1
Rada nie wniosła poprawek co do treści protokołu.

Ad. 2
Rada Osiedla zapoznała się z pismem mieszkańca budynku Kujawska 19 w sprawie wytyczenie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej na parkingu przy budynku Kujawska 19. Prośba została rozpatrzona jednogłośnie pozytywnie. W związku z tym Administracja Osiedla wyznaczy przedmiotowe miejsce na wspomnianym parkingu w czasie sprzyjających warunków atmosferycznych po uprzednim ustaleniu z zainteresowanym dokładnej lokalizacji.

Ad. 3
Rada Osiedla zapoznała się z pismem mieszkańców bloków przy ul. St. Kostki w sprawie wymiany ocieplenia oraz nowej elewacji ich bloków. Remonty w KSM prowadzone są na podstawie rocznych planów remontowych. Zakres prac na dany rok opracowuje Administracja Osiedla przy udziale członków Rady Osiedla na podstawie corocznych przeglądów stanu technicznego budynków oraz wniosków składanych przez mieszkańców, a także założeń zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą planu perspektywicznego na lata 2016 - 2018.
Rada Osiedla informuje, że w związku z opracowaniem w drugim półroczu 2018 r. perspektywicznego planu prac remontowych na lata 2019 - 2021, pismo mieszkańców budynków przy ul. St. Kostki zostanie dołączone jako wniosek do rozpatrzenia. Ad. 4
Rada Osiedla Zagórska - Północ zapoznała się z pismem firmy 3R Recycling Solutions w sprawie o wyrażenie zgody na ulokowanie na terenie osiedla pojemników na odzież używaną. Ponieważ w osiedlu Zagórska - Północ znajdują się już pojemniki o podobnym przeznaczeniu, Rada Osiedla wyraziła zgodę na ustawienie tylko jednego pojemnika na terenie osiedla. Administracja wskaże dogodne miejsce. Firma do której należą pojemniki ma zadbać o dobry stan techniczny pojemnika oraz o regularne opróżnianie go.

Wcześniejsze posiedzenia Rady Osiedla

w górę

Adres:
ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 20
25-341 Kielce


e-mail: zagorska.polnoc@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Jan Wróblewski
Tel. 041 34-16-710

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-700Dyżury Rady Osiedla w każdy
II-gi wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Wawrzyńskiej 20 w godz. 1600 - 1700


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.


Administracja Osiedla Zagórska - Północ informuje, że w każdy trzeci wtorek miesiąca, w godzinach 15 do 17 w biurze Administracji przy ul. L. Wawrzyńskiej 20 dyżurować będzie Dzielnicowy IV Komisariatu Policji.

W wyznaczonych terminach prosimy o zgłaszanie wszelkich zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Osiedla "Zagórska - Północ".

Copyright © 2006-2015 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.